အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Details for ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

PropertyValue
Description:
Filename:laws-and-rules-02.pdf
Filesize: 177.01 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:webmaster
Created On: 05/10/2013 23:31
Viewers:Everybody
Hits:1508 Hits
Last updated on: 05/13/2013 00:26
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum:

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ