အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

Details for ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်)

PropertyValue
Description:
Filename:PyiThuLaw2014.pdf
Filesize: 225.58 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admweb
Created On: 08/19/2014 22:50
Viewers:Everybody
Hits:1495 Hits
Last updated on: 08/21/2014 01:46
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum:

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ (၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်)