အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့
Filter
 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၇) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်

  body

  နေပြည်တော်   စက်တင်ဘာ  ၃၀

  ၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးမောင်( ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာ တင်ဌေးအောင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများ မပါရှိခဲ့သော် လျှောက်ထားသူသာလျှင် ခိုင်လုံမဲအများဆုံး ရရှိမည်ဖြစ်၍ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်း ထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၇/၂၀၁၅)ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးစန်းရွှေ (ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ) နှင့် ဦးဝင်းမော်(ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ)တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင် သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က ဆက်လက် ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ် ကြောင်းနှင့် ရှေ့နေစရိတ် ကျပ်သုံးသောင်းသတ်မှတ်သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။

  ၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ် ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ (၃၄)မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၂၃)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၄) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၆

  ၁။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဉာဏ်လင်းဦးက ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောင်နှင့်ယင်းမဲဆန္ဒနယ်တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းသန်းစိန်(ခ) ဦးထွန်းအောင်တို့ ရရှိသောမဲများတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသောမဲများမပါရှိခဲ့လျှင် လျှောက်ထားသူကသာ မဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ မိမိအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၄/၂၀၁၅)ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးစန်းရွှေ (ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ) နှင့် ဦးဝင်းမော်(ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ)တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင် သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က ဆက်လက် ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လျှောက်ထား ခံရသူ(၁) ဦးအေးမောင် [တအာင်း (ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ]အား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည် ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးဉာဏ်လင်းဦး (ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) ၏ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်းနှင့် ရှေ့နေစရိတ် ကျပ်သုံးသောင်း သတ်မှတ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့အထိ (၃၃)မှု ရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၂၃)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  body1

  Register to read more...

 • ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၀

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် Stakeholdersများအကြား ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာ နှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း(၁၅) ဖွဲ့၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခု ဆွေးနွေးပွဲမှ အကြံပြုချက်များသည် နောင်လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန် အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြင်ဆင်ရေး ကို ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနေဖြင့် လွှတ်တော်တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါကြောင်း၊ကော်မရှင်အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ ၏ အစီရင်ခံစာများမှ အကြံပြုချက်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ အကြံပြုချက်များကို စုစည်းပေးထားပြီး နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲများအား သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများကိုလည်း အကြံပြုထားပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီများက ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသာ အကြံပြု တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု ဆွေးနွေးပွဲကို လွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆွေးနွေးအကြံပြုကြမည်ဟု မျှော်လင့် ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

  ယင်းနောက် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းက ပထမအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ အစီရင်ခံ စာအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကျင့်သုံးသည့် ဥပဒေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအား ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်မြင့်နှင့် ဦးထွန်းခင်တို့က အကြံပြု ဆွေးနွေးပါသည်။

  ၎င်းနောက် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့် အချိန်ကာလ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နည်းဥပဒေဆိုင်ရာများနှင့် ဦးစားပေး စဉ်းစားရမည့် ကဏ္ဍများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ကဏ္ဍစုံမှ ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်း များအား တက်ရောက်လာသူများမှ သုံးသပ်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၁၂) နှင့် (၁၃) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၈) အား အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၉

  ၁။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးလာမာလေး [လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဒူးလေးပါတီ)]အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇောင်းခေါင် (ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက် (အမိန့်) အား ဦးဇောင်းခေါင်က ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦးလာမာလေးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးဇောင်းခေါင်၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားလွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်းချမှတ်ခဲ့သည့် မူလခုံအဖွဲ့(၂)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုကြောင်း၊ အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံမှုကို စရိတ်နှင့် တကွပယ်ကြောင်း၊ အမှုစရိတ်ငွေကျပ်တစ်သိန်းကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

  ၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးသန်းညွန့် [တိုင်းလိုင် (ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ] အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်း ဦးဝေဖြိုး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၄) က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးဝေဖြိုးက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ၄။ အယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးက စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)တွင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ဦးသန်းညွန့်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည် ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးဝေဖြိုး၏ကန့်ကွက်လွှာကိုစရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ချမှတ်ခဲ့သည့် မူလခုံအဖွဲ့ (၄)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်အား ဆက်လက်အတည်ပြု လိုက်ကြောင်း၊ အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံမှုကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ အယူခံမှု အမှုစရိတ်ငွေကျပ် တစ်သိန်းတိတိကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၅။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကိုကိုနိုင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းနှင့် လျှောက်ထားသူသည်သာ ခိုင်လုံသော မဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်၍ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ နှင့်နည်းဥပဒေ ၈၇ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၁၅)ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံကြားနာခဲ့သည်။

  ၆။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က ဆက်လက်စစ်ဆေးကြားနာပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်၌ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကို ယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူ ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ အတည်ပြုကြောင်း၊ လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားမှုအား စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်သည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၇။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့အထိ (၃၂) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၂၃)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • အားသာချက်၊ အားနည်းချက််များကို သုံးသပ်ကာ ပိုမိုပြည့်စုံသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၆

  ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်မှုများစွာ ရှိသော်လည်း ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးကောက်ပွဲဟူ၍ မရှိသေးပါကြောင်း၊ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ တည်ရှိနေပါကြောင်း၊ ထို့အတူ မိမိတို့ နိုင်ငံတွင်လည်း ပြီးခဲ့သည့် နှစ်က ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များ ရှိခဲ့ပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖိုရမ် အဖွင့်အမှာ စကားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

  အဆိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖိုရမ်ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ရှိ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဆောက်အဦ၌ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲမှ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ ပိုမိုပြည့်စုံသော ရွေးကောက်ပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ လာမည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကိုလည်း အားနည်းချက်များ နည်းနိုင်သမျှ နည်းစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ထိုသို့ ပိုမိုပြည့်စုံသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ယနေ့ကျင်းပသည့် ဖိုရမ်မှ ဆွေးနွေးမှု ရလဒ်များသည် မိမိတို့ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အတွက် အကြံပြုဆွေးနွေးပြောကြားရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။

  ဖိုရမ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှရာတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် အမတ်တစ်ဦး၏ အမြင်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ အမြင်နှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ၏ အမြင် စသည်တို့ကို ပါကစ္စတန်၊ အိန္ဒိယနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးကြသည်။

  ထို့ပြင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း တက်ရောက်လာကြသူများက ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးကြသည်။

  အဆိုပါဖိုရမ်သို့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက် ပွဲဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများနှင့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းဆင်းပွဲ ကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၄

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International Foundation for Electoral System(IFES) တို့မှ ကြီးမှူးပြုလုပ်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့် သင်တန်း ဆင်းပွဲကို နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက်၈နာရီခွဲတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများ၊ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများနှင့် IFES မှတာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

  အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအနေဖြင့် မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိများအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်၍
  လက်အောက်ဝန်ထမ်းများထက် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စည်းကမ်းရှိမှုအပိုင်းတွင် ပိုမိုသာလွန်ရမည်ဖြစ်ပြီး စံပြဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မိမိတာဝန်ကျရာ အရပ်ဒေသရှိ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးစံများကို လေးစားလိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ရုံးလုပ်ငန်း အခြေခံနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို သေချာစွာ လေ့လာ၍ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်စွာ ပြန်လည်အသုံးချရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်ရှိသော မြို့နယ်များအလိုက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ရှိသည်များကို ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရိုးသားကြိုးစားပြီး စေတနာထား ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ် တရားမျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ရွေးကောက်ပွဲများကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤသင်တန်းဖြစ်မြောက် အောင်မြင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသော နိုင်ငံတကာအထောက်အကူပြု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်
  International Foundation for Electoral System (IFES) အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားပါသည်။

  ဆက်လက်၍ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများအား သင်တန်းပို့ချ ပေးခဲ့သည့် ဆရာ ဆရာမများ အားလည်းကောင်း၊ သင်တန်းသားများ၏ သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်များအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အသီးသီးမှ သင်တန်းသား ကိုယ်စားလှယ် များအားလည်းကောင်း၊ ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရ တံဆိပ်အား Grand Amara ဟိုတယ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအားလည်းကောင်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။

 • အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပ

  body

  body1

  body2

  နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၄
  ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းတက်ရောက်နေသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိများအား ၁၄-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့ ည (၇) နာရီအချိန်တွင် Grand Amara Hotel ၌ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်မှ Public Service ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၁၆) (၁၇) နှင့် (၁၈) တို့အား အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  zbody

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၄

  ၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂)မှ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးလှဆွေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးပြူးလွင် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) အပေါ် ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက် နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကလက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးပြူးလွင်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်း သည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးလှဆွေမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၈ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ (က)နှင့် နည်းဥပဒေ ၉၉ တို့အရ အယူခံမှုလျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

  ၂။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့် ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကယ် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ) က စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ လဟယ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဆားမူ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) အပေါ် ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ (၄) က တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၆ (က) (၁) နှင့် (ဋ) တို့အရ ဦးဆားမူသည် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်သဖြင့် ယင်းတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုကြောင့် ရရှိသော မဲများမပါရှိပါက လျှောက်ထားသူ ဦးကယ်သည်သာလျှင် ခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူဖြစ်သဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားခံရသူမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၈ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၄ (က)နှင့် နည်းဥပဒေ ၉၉ အရ အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၇/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

  ၄။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီ ခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၇/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော် သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက် နေ့တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့်ချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၅။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းဆာလူ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က ရှမ်းပြည်နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၅) မှအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီစိန် [တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ] အပေါ် ၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးညီစိန်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ် နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်)ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးစိုင်းဆာလူမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ (က) နှင့် နည်းဥပဒေ ၉၉ တို့အရ အယူခံမှုလျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၈/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

  ၆။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၈/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့် ချမည်ဖြစ်သည်။

   

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၁၄) နှင့် (၁၅) တို့အား အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၂

  ၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကျော်ခင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပါတီ)က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ရွှေ (ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊၆၈တို့အရ ၂၃-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ကလက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၉ ရက် နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးကျော်ရွှေအား ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးကျော်ခင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ (က)နှင့် နည်းဥပဒေ ၉၉ တို့ အရ အယူခံမှုလျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၁၄/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။

  ၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၄/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော် သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် (အင်္ဂါနေ့) တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့် ချမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသခင်ချို (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က ရခိုင်ပြည် နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစစ်နိုင် (ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ) အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊၆၈ တို့အရ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂) က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးစစ်နိုင် အား ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ အတည်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးသခင်ချို၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူမှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၁၂ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ (က)နှင့် နည်း ဥပဒေ ၉၉ အရ အယူခံမှု လျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၁၅/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံ ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

  ၄။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၅/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော် သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက် (အင်္ဂါနေ့) တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့် ချမည် ဖြစ်သည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်

  body

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၂

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် International Foundation for Electoral System (IFES) တို့မှ ကြီးမှူး၍ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်းကို နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက်၈နာရီခွဲတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများ၊ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများနှင့် IFES မှတာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများအနေဖြင့် မိမိတို့တာဝန် ကျရာ ဒေသအသီးသီးတွင် မိမိတို့၏တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သိသင့်သိထိုက်သည်များကို ဘာသာရပ် ( ၁၅ ) ခု ခွဲခြား၍ သင်ကြား ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များအနေဖြင့် သင်တန်းကာလ တိုတောင်းသော်လည်း သင်ကြားပေးသည့် ဘာသာရပ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင် အရည်အသွေး မြင့်အောင် တည်ဆောက်သွားရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ မိမိကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရသည့် အမှုထမ်းများ၏ အရည်အသွေး မြင့်အောင် တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ အနေဖြင့် ရိုးသား ကြိုးစားပြီး ပေးအပ်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လေ့လာထားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ကို ကျေကျေညက်ညက် သိရှိနားလည်ထားရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် များသည် ကော်မရှင် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ မရဘဲ အခြားသော ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက် ရခြင်းဖြစ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ လစ်လပ်လျက်ရှိသော မဲဆန္ဒနယ်မြေ များအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရမည်ဖြစ်ပြီး လစ်လပ်မဲဆန္ဒ နယ်မြေများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများအနေဖြင့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အလေးအနက်ထား တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားရန် ပြောကြားပါသည်။

  ဆက်လက်၍ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းက သင်တန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် များနှင့် သင်တန်းတွင် ပို့ချမည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းသင်တန်းတွင် သင်တန်းသားများအား အုပ်စု (၅) ခု ခွဲ၍ မဲစာရင်းပြုစုခြင်း၊ မဲပေးခြင်း၊ မဲရေတွက်ခြင်း၊ ရလဒ်များပေါင်းစည်းဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များ စီစဉ်ခြင်းနှင့် ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အများပြည်သူ အသိပညာ ပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များစီမံ ခန့်ခွှဲမှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေး စသည့် သင်ခန်းစာများအား စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်သည်။

 • မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်

  body

  body1

  နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၆

  ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၏ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပြုလုပ်ရာ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ IFES မှ Mr. Thomas Chanussot နှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ဆွေးနွေးပွဲတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း အား ပြန်လည်သုံးသပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုများ အရ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းအား နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ချက်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် သုံးသပ်ချက်၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း နှင့် သန်းခေါင်စာရင်းတို့အား အသက်အရွယ် အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းတို့အား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်၊ ပုံစံ (၃)၊ ပုံစံ (၄)၊ ပုံစံ ၄(ဂ) များဖြင့် လျှောက်ထားမှုများအပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ ပုံစံ ၃ (က) ဖြင့် လျှောက်ထားမှုနှင့် ပုံစံ ၃ (ခ) ဖြင့် မူလမဲစာရင်း ပယ်ဖျက်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ မြို့နယ်မဲစာရင်းနှင့် Central Database မဲစာရင်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တစ်ထပ် တည်းဖြစ်မှုအပေါ် သုံးသပ်ချက်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ (၃) မြို့နယ်တို့တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြန်လည်စိစစ်ခဲ့မှု အခြေအနေတို့အားလည်းကောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေးနှင့် Update ပြုလုပ်ရာတွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၂) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၅

  ၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြင့်အောင်က ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလွင်စိုးမင်းအပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးပြီး ဒုတိယခိုင်လုံမဲအများဆုံးရရှိသူ မိမိအား တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၅)ဖြင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းခင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးတင်မြင့်နှင့် ဦးမောင်မောင်လေးမြင့်တို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၃) က ဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြင့်အောင်အား အဆိုပါမဲဆန္ဒနယ်၏ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြေညာပေးစေရန် စရိတ်နှင့်တကွ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း၊ လျှောက်ထားခံရသူ ဦးလွင်စိုးမင်း၏ ပြန်လှန်ကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့်တကွ ပလပ်ကြောင်းနှင့် ရှေ့နေစရိတ် ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ သတ်မှတ်သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှ ဆုံးဖြတ်ချက်(အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့အထိ (၃၀)မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၂၀)မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက ရွေးကောက်ပွဲအယူခံမှုအမှတ် (၁၂) နှင့် (၁၃) တို့အား စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂

  ၁။ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇောင်းခေါင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးပါတီ)က ကချင် ပြည်နယ်၊ ဆော့လော်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလာမာလေး {လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ)}အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊၆၈တို့အရ ၂၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာ တင်သွင်း ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာ စစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးရယ် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးသောင်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်လင်းမောင် တို့ပါဝင်သော ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၂)က လျှောက်ထားခံရသူ ဦးလာမာလေးအား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ တရားဝင် အတည်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးဇောင်းခေါင်မှ ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ (က)နှင့် နည်းဥပဒေ ၉၉ တို့အရ အယူခံမှုလျှောက်ထား တင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

  ၂။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့် တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက် (သောကြာနေ့)တွင် နှစ်ဖက် လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော်သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်(တနင်္လာနေ့)၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ အချိန်တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝေဖြိုး (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)က စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းညွန့် {တိုင်းလိုင်း(ရှမ်းနီ)အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ] အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ တို့အရ ၂၂-၁၂-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးစေခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးလှတင့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး ခုံအဖွဲ့ဝင် များအဖြစ် ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူ တို့ပါဝင်သော ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၄) က လျှောက် ထားခံရသူ ဦးသန်းညွန့်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိ အတည် ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးဝေဖြိုး၏ ကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ် လျှောက်ထားသူ ဦးဝေဖြိုးမှ ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်း ဥပဒေ ၉၉ အရ အယူခံမှုလျှောက်ထားတင်ပြလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

  ၄။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၁၀၁ အရ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၆) ကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံး ရှေ့မှောက်တွင် အယူခံမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၁၆) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်( သောကြာ နေ့ )တွင် နှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်များနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ရုံးတော် သဟာယ၏ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးချက်များကို ကြားနာပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် (တနင်္လာ နေ့)တွင် ယင်းအယူခံမှုအတွက် အပြီးသတ်အမိန့် ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၀)နှင့်(၁၁) အား စီရင်ချက် (အမိန့်) များချမှတ်

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂

  ၁။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်နှင့် ဒုတိယ မဲအများဆုံးရရှိသူလျှောက်ထားသူသည်သာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ ပေးပါရန် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၀/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံခဲ့သည်။

  ၂။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးလှတင့်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူတို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၄) က ဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးကိုကိုနိုင်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို တရားစရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ် ငွေကျပ် တစ်သိန်း တိတိကို လျှောက်ထားသူက လျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ၃။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်မျိုးဦးက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မြင့်အပေါ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပျက်ပြယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပေးရန်နှင့် ဒုတိယမဲ အများဆုံးရရှိသူ လျှောက်ထားသူအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြေညာပေးပါရန် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုဒ်မ ၆၇၊ ၆၈ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁၁/၂၀၁၅) ဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လက်ခံ ခဲ့သည်။

  ၄။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးလှတင့်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်၍ ဦးခင်မောင်ဝင်းနှင့် ဦးကျော်သူတို့ ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၄) က ဆက်လက်ကြားနာစစ်ဆေးပြီးနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဦးကျော်မြင့်အား ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ၏ ကန့်ကွက်လွှာကို တရားစရိတ်နှင့်တကွ ပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ် ငွေကျပ် တစ်သိန်း တိတိကို လျှောက်ထားသူက လျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းပြောကြား

   body4

  body5

  ကျိုင်းတုံ၊ တာချီလိတ် စက်တင်ဘာ ၂၉

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ယနေ့နံနက် (ဝ၇:၃ဝ) နာရီတွင် ကျိုင်းတုံမြို့ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ ရွေတြိဂံဧည့်ရိပ်သာ၌ ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ ဦးပွင့်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်ရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ၍ ပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ဖြစ်သည့် Carter Center/ EU/ ANFREL အဖွဲ့များအား လာရောက်လေ့လာခွင့်ပြုထားသည့်ကိစ္စ၊ မဲစာရင်းမှန်ကန်ရေး၊ မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံလက်မှထုတ်ပေးရေးကိစ္စ၊ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပုံစံ(၁၅)များဖြင့် တောင်းဆိုခြင်း၊ ကပ်ထားကြေညာရမည့် ပုံစံ(၁-၁)၊ (၁-၂)၊ (၁-၃)များ ကိစ္စများဆွေးနွေး ပြောကြားပြီး အစည်းဝေးအား (ဝ၈:၃ဝ)ချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ရဟတ် ယာဉ်ဖြင့် တာချီလိတ်မြို့သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ရာ တာချီလိတ်လေဆိပ်သို့ (ဝ၉:ဝဝ)ချိန်တွင် ရောက်ရှိပြီး ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရာ နံနက်(ဝ၉:၃ဝ)ချိန်တွင် တာချီလိတ်မြို့နယ် နဂါး နှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ပဓာနနာယကဆရာတော် နိုင်ငံတော်သြဝါဒ စရိယ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာဓမ္မသီရိအား ဖူးမြှော်ကြည်ညိုပြီး အလှူငွေနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။

  ထို့နောက် (ဝ၉:၄၅)ချိန်တွင် တာချီလိတ်မြို့ရှိ ရွေတိဂုံစေတီတော်အား ဖူးမြှော်ကြည်ညို ကာ ဓမ္မာရုံ၌ စေတီတော်ဂေါပကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်လေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် နံနက်(၁ဝ:ဝဝ)နာရီအချိန် တွင် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ တာချီလိတ်မြို့၊ အောင်မြတ်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် တာချီလိတ် ခရိုင်အတွင်း ပါတီရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တာချီလိတ်ခရိုင် အတွင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့မိမြို့ဖများနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

  အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အတူ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလှဝင်း၊ တာချီလိတ် တပ်နယ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းထွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ၊ ခရိုင်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ တာချီလိတ်ခရိုင်နှင့် မိုင်းဆတ်ခရိုင် အတွင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ခရိုင်အတွင်း ရုံးခွဲ ဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ လွတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို လွတ်လပ် တရားမျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကျင်းပဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ယခင်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်၍ မဲစာရင်းပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးအတွက် စီမံချက်ချဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းမှစ၍ မဲစာရင်းများကို (၄)ကြိမ်တိုင်ကပ်ထားကြေညာ ခဲ့ကြောင်း၊

  နောက်ဆုံးမဲစာရင်းများကို စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့အထိ ကပ်ထားပြီးဖြစ်ရာ မဲစာရင်းများ လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး မဲစာရင်း အမှန်ရရှိရေး အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသာမက အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များ၏အပြုသဘောဆောင်သည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးပုံစနစ်၊ မဲစာရင်းပြုစုပုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များအား လေ့လာခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်တွင်းစောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့များအား လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များကို ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဖိတ်ကြားလေ့လာ စောင့်ကြည့်စေမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများကိုလည်း လေ့လာခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

  ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပြည်သူလူထုအတွင်း စိမ့်ဝင်ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်စည်းရုံးနေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါမှသာလူထုက ချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးထောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် အများစုရသောပါတီသည် အာဏာရပါတီအဖြစ် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အများစုအနိုင်မရသောပါတီများ အနေဖြင့်လည်း အတိုက်အခံပါတီအနေအဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဏာရပါတီအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်တိုးတက်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါက နောင်ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမဲရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်း၊ထို့အတူအတိုက်အခံပါတီအနေဖြင့်လည်း အပြု သဘောဆောင်သော ပူးပေါင်းမှုမရှိက ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ယုံကြည်မှုအရ ထောက်ခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံ ရင့်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူလူထုမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှတ်ကျောက်တင်မဲပေးရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပြီး လွတ်လပ်တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ပါတီများ၊ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများမှ အပြုသဘောဆောင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ကြပါရန်နှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များအနေဖြင့်လည်း အေးချမ်းသာယာပြီးခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်အောင်ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ကြရန် ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါကြောင်းနှင့် ယခုလို အခမ်းအနားကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုံးကိုလည်းပဲ ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို မွန်းလွဲ (၁၂:၃ဝ)ချိန်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်လောင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှင်းလင်းပြောကြား

  body

  body1

  ကျိုင်းတုံ၊ စက်တင်ဘာ ၂၈

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရန် ဥပဒေနှင့်အညီ ကျင်းပဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။ လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကော်မရှင်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်ဘဲ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူလူထုအားလုံးမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း ယနေ့မွန်းလွဲ (၃)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်နှင့် ခရိုင်အတွင်းရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောကြားခဲ့သည်။

  အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့်အတူ တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်ဇော်အေး ၊ ရှမ်းပြည်နယ် လွတ်တော် ဥက္ကဋ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလှဝင်း၊ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်နှင့် မက်မန်းခရိုင်အတွင်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးမှဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ ခရိုင် အတွင်း ပါတီရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများမှတာဝန်ရှိသူများ၊ လွတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုကဲ့သို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပတော့မည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးသည့်လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာပြည်သူလူထု၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို နိုင်ငံအဝန်း ပျံနှံ့စေရန်အတွက် လူထုဆန္ဒနှင့်အညီ လူထုကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးပြီးနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ထမ်းဆောင်ရမည့် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ သည် အရည်အချင်းရှိသည့် လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကလည်း လူတော်လူကောင်းများကို နှလုံးသားနှင့်ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်နိုင်ရန် မီဒီယာများသည် ပါတီများ၏ မူဝါဒများနှင့် လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ဟောပြောကတိပြုချက်များကို ထုတ်လွင့် ဖော်ပြရာတွင် ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတဖော်ပြရန် လိုကြောင်း၊သို့မှသာ လူထုအနေဖြင့် အရည်အချင်းရှိသော လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲတွင် အများစုနိုင်သောပါတီသည် အာဏာရပါတီဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးပြီး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေး အတွက် မူဝါဒများချမှတ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊အတိုက်အခံ ပါတီအနေဖြင့် အာဏာရပါတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြ တည့်မတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အာဏာရပါတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အဆိုး မြင်ဆန့်ကျင်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ အားနည်းကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၆၇ နှစ်အတွင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံ (၅) ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအရေးကြီးပုံနှင့် အနှစ်သာရကိုတိတိကျကျသိရှိနားလည်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ယခင် ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်၍ မဲစာရင်းပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးအတွက် စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ မဲစာရင်း အမှားအယွင်း များပြင်ဆင်ရန် အချိန်ကန့်သတ်ချက် ရှိနိုင်သဖြင့် အခြေခံမဲစာရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ မဲစာရင်းများကြေညာချိန် လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဖြည့်စွက်၊ ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်မှုများပြုလုပ်က မှန်ကန်သောမဲစာရင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်၍ အပြုသဘောဆောင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖိတ်ခေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါကြောင်း၊ မဲစာရင်းမှားယွင်းသဖြင့် မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း၊ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ခံ ပြောကြားသူရှိလျှင် ပြင်ဆင်ရေးမှတ်၍ မဲပေးခွင့်ပြုရမည်ဟု လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများ ၅ဝ (ဂ) တွင် အတိအလင်း ပြဌာန်း ထားပြီးဖြစ် ကြောင်း၊ သို့သော်မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်မှသာ မဲပေးခွင့်၊ ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိပါကြောင်း၊

  ကြိုတင်မဲပေးခြင်းတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိကြောင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင် များ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင် နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွန်များကို ပြင်ဆင်၍ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများသို့ ချပြပြီးအကြံပြုချက်များ ရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို သိရှိပြီး လိုက်နာအကာအကွယ်ယူပါက ကြိုတင်မဲပေးခြင်းအပေါ် သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါကြောင်း၊မဲပေးပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မဲစာရင်းတွင် ပါရှိသူအားလုံးကို ထုတ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိမဲပေးရမည့် မဲရုံအလွယ်တကူ ရှာဖွေသိရှိနိုင်ရန် မဲပေးရာတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စေရန်နှင့် သက်သေခံ လက်မှတ်များပျောက်ဆုံး ပါကလည်း မဲပေးနိုင်ရန်နှင့် နောင်ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် မှန်ကန်သော မဲစာရင်းပြုစုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်(၄)ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးသော်လည်း မဲစာရင်း တွင်ပါရှိက မဲဆန္ဒရှင်မှန်ကန်ကြောင်းပြောကြားနိုင်လျှင် မဲပေးနိုင်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ပညာ ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊

  ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ်တရားမျှတမှုနှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှုကို မှတ်ကျောက်တင်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များကို ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့်ပြဋာန်းထားသော ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးကာလတွင် လိုက်နာရန် ညွန်ကြားချက် (၁/၂ဝ၁၄)ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြာင်း၊ ပါတီများ ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ် Code of Conduct များရှိကြောင်း၊ လွတ်တော်အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအခန်း(၁၃) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်များ၊ အခန်း (၁၄) တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှု များကို သိရှိအောင်လေ့လာ၍ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ဥပဒေ၏ အကာကွယ်ကိုရယူရန်နှင့် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ကျင့်ဝတ်များကို အသိတရားနှင့်ယှဉ်ပြီး လေးစားလိုက်နာကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားသွားပါသည်။

  ထို့နောက် တက်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုသည့်အချက်များကို မေးမြန်း ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ပြန်လည်ရှင်းလင်ဖြေကြားခဲ့ပြီးနိဂုံးချုပ် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ဥပဒေ နှင့်အညီကျင်းပနိုင်ရေး အားလုံး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ အေးချမ်းပြီးလွတ်လပ်တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် လွန်စွာ အရေးကြီးပြီး နိုင်ငံတော်၏သိက္ခာနှင့်နိုင်ငံတော်၏ပုံရိပ်တိုးတက်ရန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ်တွင် တည်မှီနေခြင်းကြောင့် အသိတရားနှင့်ယှဉ်သော စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ကျင့်ဝတ်များ နှင့်အညီ အပြန်အလှန် လေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ညနေ (ဝ၅:၁၅) တွင်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးKonrad Adenauer Stiftung က ကျင်းပသည့် Election and Ethics Conference သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၅

  Konrad Adenauer Stiftung က ကျင်းပသည့် Election and Ethics Conference ကို နေပြည်တော်ရှိ Kempinski ဟိုတယ်၌ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင်ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် Konrad Adenauer Stiftung မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် Election and Ethics Conference ကိုကျင်းပသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက် သောသူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များကို ပိုမိုနားလည်သဘော ပေါက်ကာ နိုင်ငံတကာရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံများ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းပုံများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် အောင်မြင်သောရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေးတို့အတွက် ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သောသူများ က သဘောတူလက်ခံထားသည့် ဥပဒေကဲ့သို့သက်ရောက်ခြင်းမရှိသည့် အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင် သောစည်းမျဉ်းများဖြစ်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများမှာ ရွေးကောက်ပွဲကိုစီမံခန့်ခွဲရသည့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မီဒီယာများ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပသည့်အခါ ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ ဥပဒေနှင့်အညီ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့်လည်း မဲဆွယ်စည်းရုံးသည့်အခါ ကတိ ကဝတ်ပြုထားသည့် ကျင့်ဝတ် များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာ များအနေဖြင့်လည်း သတင်းရေးသားထုတ်လွှင့်ဖော်ပြရာတွင် ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ မျှမျှတတ ရေးသားဖော်ပြထုတ်လွှင့် ပေးရေးသည် အဓိကကျပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများအနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ အကဲဖြတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း။

  နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို သိရှိနားလည်အောင် လေ့လာမှသာ ဥပဒေနှင့်အညီဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဥပဒေ၏အကာ အကွယ်ကိုလည်း ရယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီ၀င်များနှင့် ပါတီကို ကိုယ်စားပြုအရွေးချယ် ခံမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် ဥပဒေသာမက ကျင့်၀တ်များကိုလည်း သိရှိ လေးစားလိုက်နာရန်လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက် ခြင်းမရှိပဲ အေးချမ်းစွာ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း။

  သတင်းမီဒီယာသမားများအနေဖြင့်လည်း မီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူ လူထုကို မှန်မှန်ကန်ကန်သတင်းပေးနိုင်မှသာ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက် လာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မီဒီယာများ၏မှန်ကန်သော သတင်းရေးသားထုတ်ပြန်ပေးခြင်း ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် လူတော်လူကောင်းများ ရွေးချယ်ကြပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များအနေနှင့်လည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်၍ ပါတီစွဲနှင့် ဘက်လိုက်မှုကင်းပြီး ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေများနှင့်အညီ မှန်ကန်တည့်မတ်စွာ အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်မှသာ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်ယုံကြည်မှု မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ကြောင်း။

  တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး လွတ်လပ်မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေကြသည့် အဖွဲ့အစည်းတိုင်း ဥပဒေများကို အသိတရားနှင့်ယှဉ်၍ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုအပေါ် တည်မှီလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်၏သဘောတရားမှာ မိမိကိုယ် ကိုမိမိ ထိန်းကျောင်းခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရေးကြီးဆုံးရည်မှန်းချက်များမှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်စေရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေး၊ သက်ဆိုင်ရာ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများကြား ယုံကြည်မှုမပျက်ပြားရေး၊ သည်းခံမှုဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော၊ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသော အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာ စေရေး၊ တိုင်းပြည်အကျိုးထမ်းရွက်ရန် အပြုသဘောဆောင် တရားမျှတသောယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးတို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မည်သည့်မတူကွဲပြားမှုများ ရှိနေသော်လည်း တည်ငြိမ် အေးချမ်းစွာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးကိုဦးတည်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေ ရေးအတွက် မိမိဆန္ဒအလျောက် အသိတရားနှင့် ယှဉ်သော တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက် ကြရန် ပြောကြားလိုကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရန်အတွက် အားလုံးမျှဝေတာဝန်ယူမှုဖြင့် တက်ကြွစွာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုကြောင်း၊ ယနေ့ Conference မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ချက်များအပေါ် သင်ခန်းစာရယူ၍ ရွေးကောက်ပွဲကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး အောင်မြင်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ ဦးဝင်းထိန်က မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ The Innovative မှ Ms. Christian Rieck က ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ Konrad Adenauer Stiftung မှ Dr. Thomas Lawo က ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်း၏ အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ဆွေးနွေးပွဲအားဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။ Conference အား စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၄

  သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် တပ်မတော်သားများနှင့် အတူနေအိမ်ထောင်စုဝင်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခံနေရသူများ၊ ဆေးရုံတက်ရောက်နေသာ အတွင်းလူနာများနှင့် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေသူများသည် ကြိုတင်မဲပေးရန် ပုံစံ (၁၅) နှင့် တင်ပြ တောင်းခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ပုံစံ (၁၅) များကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများထံသို့ ပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများက သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၏ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိ စိစစ်ပြီး မဲလက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ပေးပို့မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများက မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီး ဆန္ဒပြုပြီး သည့် ကြိုတင်မဲများကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ မဲပေးသည့်နေ့ ညနေ ၄ နာရီမတိုင်ခင် အရောက်ပြန်လည်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်း။

  ကြိုတင်မဲပေးရမည့်တပ်မတော်သားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက တောင်းခံလာသည့့်အခါတပ်မှူးက ပြုစုပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၏ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်၍ ပါရှိက ပုံစံ (၁-၂)ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ကြိုတင်မဲလက်မှတ်များကို သက်ဆိုင်ရာတပ်မှူးထံသို့ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာတပ်မှူးက ကြိုတင်မဲပေးမည့် တပ်မတော်သားများ မဲပေးနိုင် ရေးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန္ဒပြုပြီးသည့်ကြိုတင်မဲပါစာအိတ်များကို မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲထံသို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မတိုင်ခင် အရောက်ပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသည် လက်ခံရရှိသည့် ဆန္ဒပြုပြီးသော လက်မှတ်ပါစာအိတ်များကို မှတ်ပုံတင်ကာ မဲပုံးထဲထည့်၍ လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားပါကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ မဲရုံပိတ်ချိန်တွင် ရေတွက်ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့ ၄ နာရီနောက်ပိုင်း ရောက်ရှိလာသည့် ကြိုတင်မဲများကို ရေတွက်ခြင်း မပြုပဲ ပယ်မဲအဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်း။

  ကျောင်းသားများ၊ သင်တန်းသားများ၊ အချုပ်ခံနေရသူများ၊ အတွင်းလူနာများအတွက် ကြိုတင်မဲစာရင်းကို ပုံစံ (၁-၁) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တပ်မတော်သားများနှင့်အတူနေ အိမ်ထောင်စုဝင် များအတွက်မဲစာရင်းကို ပုံစံ (၁-၂) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေသူများအတွက် ကြိုတင်မဲစာရင်းကို ပုံစံ (၁-၃)ဖြင့်လည်းကောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက မှတ်တမ်းပြုစုပါကြောင်း၊ ပြုစုထားသည့် ပုံစံ (၁-၁)၊ ပုံစံ (၁-၂) နှင့် ပုံစံ (၁-၃) တစ်စောင်စီကို ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွင် ကပ်ထားကြေညာပြီး မိတ္တူ (၂) စောင်ကို မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ ရကြောင်း၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက တစ်စောင်ကို ကပ်ထားကြေညာပြီး တစ်စောင်ကို လက်ခံ အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားကြောင်း။

  သက်ဆိုင်ရာဌာနများအနေဖြင့်လည်း ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် ကြိုတင်မဲတောင်းခံသူများစာရင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ကြိုတင်မဲထုတ်ပေးသည့်အခါ မဲဆန္ဒရှင်အား လက်မှတ်ရေးထိုးစေ၍ ဆန္ဒပြု ပြီးသည့် ကြိုတင်မဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ်များပေးပို့ရာတွင် ၎င်းပုံစံများကိုပါ အတူပေးပို့ရန် လိုကြောင်း။

  လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်များရှိပါကြောင်း၊ အထောက်အထားမှတ်တမ်း မှတ်ရာများထားရှိဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးသူများအား စနစ်တကျမဲပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး ဆန္ဒမဲပေးရန်မကျန်ရှိစေရေး တာဝန် ရှိသူများက ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုကြောင်းပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းက ကြိုတင်မဲ ပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာသည့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုတင်မဲပေးရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် သိရှိလိုသည့်အချက်များ အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ်ပြောကြားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများအနေဖြင့် ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် တောင်းခံသည့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်းကို သတ်မှတ်ပုံစံ (၁-၁)၊ (၁-၂)၊ (၁-၃) များတွင် မဲစာရင်းပြုစု၍ ကြိုတင်မဲပေးသည့်အခါ မဲဆန္ဒရှင် ကိုယ်တိုင်လက်မှတ် ထိုးစေပြီး ၎င်းမဲစာရင်းကို ဆန္ဒပြုပြီးသည့် မဲလက်မှတ်များနှင့်အတူ ပေးပို့ရန်လိုကြောင်း၊ မဲပေးခွင့် ရှိသူအားလုံး မဲပေးခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုကြောင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးအား ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • မဲစာရင်းများ တိုးမြှင့်ကြေညာရန် အသိပေးကြေညာခြင်း

  {edocs}photo/news_photos/23-9-2015/voter list extension.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNDP အကြီးအကဲ Ms. Renata Lok-Dessallien နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၂

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNDP အကြီးအကဲ Ms. Renata Lok-Dessallien နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် UNDP မှ ကူညီ ဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်နေမှု များအား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  UNDP အကြီးအကဲမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စိစစ်ခြင်းကိစ္စ၊ ကြိုတင် မဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့များ လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်မည့် အခြေအနေ၊ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည့် ကိစ္စ၊ IDPs Camp တွင် ရောက်ရှိ နေသူများ မဲပေးနိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု ကိစ္စရပ်တို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိစစ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော် (၃) ရပ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ခရိုင်အဆင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပြီး အယူခံမှုများကို တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများကိုမူ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ စိစစ်ပြီး အယူခံမှုကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ စိစစ် အတည်ပြုပါကြောင်း၊ စိစစ်ရာတွင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအရ စိစစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များအား ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနတို့မှ စိစစ် ဆောင်ရွက်ပါကြောင်း၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီး ဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း မဖြစ်ခြင်း အပေါ်စိစစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းမှာ ၎င်းမွေးဖွားစဉ်က မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မဖြစ်ပါက ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်းကို ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါကြောင်း၊ မိဘနှစ်ပါး နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ခိုင်လုံသော သက်သေ အထောက်အထား တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် နိုင်ငံသား မဖြစ်ကြောင်း ကိုတင်ပြရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီသာ စိစစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၃) ဦးအား ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ပယ်ချခဲ့၍ ကော်မရှင်သို့ အယူခံခဲ့ခြင်းကို စိစစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံခွင့် ပြုခဲ့ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ခရိုင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်တွင် ပယ်ချခဲ့သည့် (၉၆) ဦးအား ဆုံးဖြတ်ချက် မှားယွင်းမှု မရှိစေရန် ပြန်လည်စိစစ် သုံးသပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၆၁၀၉) ဦးအနက် (၇၅) ဦးသာ ပယ်ချခြင်း ခံရသဖြင့် ၁.၂၁ % သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။

  ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို လေ့လာကြည့်ရှု့ခွင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဲဆန္ဒနယ် အတွင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင် များ ကြိုတင်မဲ ပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် မဲဆန္ဒရှင်များ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြင့် ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိအောင် နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များကို ပြင်ဆင်၍ CSO များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ များသို့ချပြပြီး အားနည်းချက် ရှိက တင်ပြရန် အကြံဉာဏ် တောင်းယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဥပဒေ နည်းဥပဒေများကို သိရှိပြီး လိုက်နာ၊ အကာအကွယ်ယူပါက ကြိုတင်မဲပေးခြင်း အပေါ် သံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပါကြောင်း။

  မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရေဘေးသင့် ဒေသများ သာမက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မဲစာရင်းတွင် ပါရှိသူအားလုံးကို ထုတ်ပေးမှာဖြစ် ကြောင်း၊ မဲပေးရာတွင်လွယ်ကူလျှင်မြန်စေရန်၊ သက်သေခံကဒ်များ ပျောက်ဆုံးပါကလည်း မဲပေးနိုင်စေရန်နှင့် နောင်ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် မှန်ကန်သော မဲစာရင်းပြုစုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် (၃) ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးသော် လည်း မဲစာရင်းတွင် ပါရှိပါက အခြား သက်သေခံကဒ် တစ်ခုခုပြနိုင်လျှင် မဲပေးနိုင်ကြောင်း။

  IDPs Camp များတွင် ရောက်ရှိနေသူများ မဲပေးခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ IDPs Camp များ တွင် သက်ဆိုင်ရာ Camp အလိုက် ရောက်ရှိနေသူများ အမည်စာရင်း ရှိပါကြောင်း၊ ၎င်းစာရင်းများထဲမှ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသော ဥပဒေအရ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ မဲပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  UNDP အကြီးအကဲက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အကူအညီ ပေးလျှက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးမဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၂

  မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေး သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ Australian Electoral Commission၊ IFES နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။


  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့်နေ့တွင် အဓိက တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင် ကြရမည့် သူများမှာ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မဲရုံမှူး အနေဖြင့် မဲရုံတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပဋိပက္ခများ၊ ပြဿာနာများ အပေါ် တွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း။


  မဲရုံမှူး၊ ဒုမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင် များကို ခန့်အပ်သည့် အခါ ဝန်ထမ်းများကို ဦးစားပေး ခန့်အပ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ အနေဖြင့် အဆိုပါ မဲရုံမဲစာရင်း တွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သည့် အများပြည်သူယုံကြည် လေးစားခြင်း ခံရသော မဲဆန္ဒရှင် သို့မဟုတ် အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အတွင်းရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ သင်တန်း ပို့ချသည့်အခါ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ လက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး  အတွက် သင်ကြားပေးရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ လက်တွေ့ပိုင်း ကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးရန်လိုကြောင်း။


  ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဥပဒေ နည်းဥပဒေ များကို လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပိုမို တိကျခိုင်မာ ရှင်းလင်းစေရန် ဖတ်ရှု၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဆင့်ဆင့်သို့ စာအုပ်များ၊ CD များ ဖြန်ဝေထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပွားယူ၍ လေ့လာကြရန် လိုကြောင်း။


  မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်း ပေးသည့်အခါ လိုအပ်မည့် သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ဗီဒီယို၊ ဗီနိုင်း၊ လက်စွဲစာစောင် များကို ပေးလိုက်မည် ဖြစ်၍ ပွားပြီး မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် လျာထား သူများကို ကြိုတင် ဖြန့်ဝေ လေ့လာ ထားရန် လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ သင်တန်း ပေးသည့်အခါ သိရှိနားလည် လွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမို ထိရောက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း။


  ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များအား ဖိတ်ခေါ်ထား ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ မှလည်း စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း၊ သေးငယ်သော အမှားကိုပင် ပုံကြီးချဲ့ ဝေဖန်မှုများ ရှိနိုင်၍ မိမိတို့ အားနည်းချက်ကြောင့် နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်နှင့့် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက် စေနိုင်သည်ကို သတိပြု ရမှာဖြစ်ကြောင်း။


  ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အခန်း(၁၃)တွင် ပြစ်မှုများကို ပြဌာန်းထားပြီး မည်သူမဆို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ပါက အရေးယူ အပြစ်ပေး ခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများလည်း အကျုံးဝင်ပြီး တာဝန်ရှိသူ အားလုံး အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့် အညီသာ ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း။


  ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် (၆)ကြိမ်မြောက် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး နှစ်ပေါင်း(၆၇)နှစ် အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ နည်းပါးပါကြောင်း၊ ကော်မရှင် အနေဖြင့် နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် လူတော်လူကောင်းများ ရွေးချယ်နိုင်ရေးကို ပညာပေး ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါကြောင်း၊ CSO များ၊ ပါတီများ အနေဖြင့်လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါကြောင်း၊ လူတော်လူကောင်း များကို ရွေးချယ်မှသာ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ကဏ္ဍများကို ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု တောင့်တနေသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သင်တန်းသားများ အနေဖြင့် ပြည်သူလူထုကို ရွေးကောက်ပွဲ၏ အနှစ်သာရ၊ ရည်ရွယ်ချက် တို့နှင့် အညီ လူထု ကိုယ်စားလှယ်များ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ရေး အတွက် ပညာပေး ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားလိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူအားလုံး မဲပေးနိုင်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အနေဖြင့်အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် မဲရုံမှူး၊ မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်း ပို့ချသည့်အခါ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်အောင် ထိထိရောက်ရောက် ပို့ချရန်လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။


  ၄င်းနောက် Australian Electoral Commission မှ Ms. Robyn Whitney က သင်တန်း ပို့ချရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခုသင်တန်းသည် ဆင့်ပွားသင်တန်း ပို့ချရာတွင် လိုအပ်ချက် များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ သင်တန်းသားများ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် သင်ကြားရမည်ဖြစ်၍ သင်ခန်းစာများကို အလေးအနက်ထား သင်ယူစေလိုကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီးနောက် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။


  အဆိုပါ သင်တန်းအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ သင်တန်းသား(၅၁)ဦးဖြင့် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်မှ ၂၃ ရက်ထိ နှစ်ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်သည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် Nippon Foundation ၏ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂၁

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် Nippon Foundation ၏ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ကရွေးကောက်ပွဲအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ပေးခြင်းခံရ၍ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ပြီး စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်မည့်အခြေအနေတို့အား မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက နိုင်ငံတကာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ အနေဖြင့် ကာလရှည်/ကာလ တို စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့်အဖွဲ့များရှိကြောင်း၊ ကာလရှည် စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့် အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ရှိကြောင်း၊ Carter Center အနေဖြင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းနှင့် မဲစာရင်းပြုစုခြင်းအား စောင့်ကြည့်လေ့လာလျှက်ရှိကြောင်း၊ စောင့်ကြည့် လေ့လာလိုသည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆိုပြု တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင်အနေဖြင့် လေ့လာလိုသည့်နေရာများအား အဆင် ပြေစွာလေ့လာ စောင့်ကြည့်နိုင်ရန် ညှိနှိုင်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာရောက် လေ့လာမည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများအား ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်မီတွေ့ဆုံပြီး ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များ၏ အပြုသဘောဆောင်သော အကြံပြု ချက်များအားလိုလားပါကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တကျရှိရေးအတွက် မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်းပေးမည့်နည်းပြများကို သင်တန်းပို့ချနေမှုတို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ယင်းနောက် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ကမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုသမိုင်းသည် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် နီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစာရင်း

  {edocs}photo/news_photos/21-9-2015/Binding1-12-10-2015.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးပြည်ထောင်စုနယ်မြေအတွင်း မဲစာရင်းကပ်ထားကြေညာမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှု

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၉

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် မဲစာရင်းကပ်ထား ကြေညာမှုအား လိုက်လံကြည့်ရှုခဲ့သည်။

  ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ထက်ကျော်က မဲစာရင်းကပ်ထား ကြေညာမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုံစံ(၃)၊ ပုံစံ(၄)၊ ပုံစံ(၄-ဂ) ဖြင့်လျှောက်ထားမှု၊ ပုံစံ(၃-က)ဖြင့် လျှောက်ထားမှု၊ မဲရုံအရေအတွက်၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်၊ အခြေခံ မဲစာရင်းနှင့် နောက်ဆုံး အကြိမ် မဲစာရင်း နှိုင်းယှဉ်ချက် တို့အား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ပုံစံ(၃-က)ဖြင့် လျှောက်ထားမှုမှာ ဝန်ထမ်း အင်အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နည်းနေသဖြင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး ဌာနနှင့် အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးရအောင် ပုံစံ(၃-က) ဖြင့် လျှောက်ထားရေး အသိပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် ဒက္ခိဏခရိုင်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ရွှေချီရပ်ကွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံး တွင် မဲစာရင်းကပ်ထားမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး မဲစာရင်းကြည့်ရှုချိန်တွင် တာဝန်ပေးထားသူ (၃)ဦးအနေဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်များ လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ရန် မှာကြားခဲ့ ပါသည်။

  ယင်းနောက် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အလျင်လို ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ရွာမကျေးရွာ အုပ်စု၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် သက်ကယ်ကျင်းကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ဆက်လက်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ တာဝန်ရှိသူများအား မဲဆန္ဒရှင်များအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ရန် မဲစာရင်းတွင် လမ်းအမည်နှင့် အက္ခရာညွှန်းများကို ထင်သာမြင်သာ ရေးသားထားရန် လိုကြောင်း၊ ပုံစံ(၃)၊ ပုံစံ(၄)၊ ပုံစံ(၄-ဂ) တို့ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက် မှတ်တမ်းပြုလုပ်ထားရန်လိုကြောင်းနှင့် ပုံစံ(၃-က) ဖြင့်လျှောက်ထားမှုစာရင်းကိုလည်း စနစ် တကျဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

  ဆက်လက်၍ တပ်မတော်သားများနှင့် အိမ်ထောင်စုဝင်မိသားစု မဲစာရင်းများပါဝင်သည့် ဥတ္တရသီရိခရိုင်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက် မဲစာရင်းကပ်ထားမှုအား သွားရောက်ကြည့်ရှု ခဲ့ပြီး မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင် မိသားစုဝင်များထဲမှ ဝန်ထမ်းများကို တာဝန် ပေးသွားရန်နှင့် ကြိုတင်မဲပေးရာတွင် အမှန်တကယ် လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများကိုသာ ကြိုတင်မဲပေးစေရန်၊ ကျန်တပ်မတော်သားများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များ မဲရုံသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက် မဲပေးရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။

  သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများသို့ ရောက်ရှိစဉ်တွင်လည်း မဲစာရင်းလာရောက်ကြည့်ရှုနေသည့် ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မဲစာရင်းကြည့်ရှုရာတွင် အခက် အခဲ ရှိ/ မရှိ၊ အမှားအယွင်း ရှိ/ မရှိနှင့် အမည်ကျန်နေမှု ရှိ/ မရှိတို့အား မေးမြန်းပြီး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက မဲစာရင်းအား မည်သို့ကြည့်ရှုရှာဖွေရမည်ကို မဲဆန္ဒရှင်များအား အသိပေး ပြောကြား၍ မဲစာရင်းတွင် အမည်ပါမှသာ မဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမည် မပါရှိပါက ပုံစံ(၃)ဖြင့် လျှောက်ထားရေး၊ မပါသင့်သူပါက ပုံစံ(၄)ဖြင့် ပယ်ဖျက်ရေး၊ အမှားများရှိပါက ပုံစံ(၄-ဂ)ဖြင့် လျှောက်ထားရေး၊ အမှားရှိသော်လည်း မဲပေးခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မဲစာရင်းတွင် အမည်စာရင်းပါရှိရေးမှာ အဓိက ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို လာရောက်ကြည့်ရှုနေသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။

 • ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ၅၃အရ စိစစ်ဆောင်ရွက

  {edocs}photo/news_photos/19-9-2015/19-9-2015.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးမဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၇

  မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ AEC နှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် အဓိကတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ကြရမည့်သူများမှာ မဲရုံမှူး နှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်၍ ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မဲရုံမှူးအနေဖြင့် မဲရုံတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပဋိပက္ခများ၊ ပြဿာနာများအပေါ် တွင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း။

  မဲရုံမှူး၊ ဒုမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များကို ခန့်အပ်သည့်အခါ ဝန်ထမ်းများကို ဦးစားပေး အစီအစဉ်အတိုင်း ခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် အဆိုပါမဲရုံမဲစာရင်း တွင် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည့် အများပြည်သူယုံကြည်လေးစားခြင်းခံရသော မဲဆန္ဒရှင် သို့မဟုတ် အဆိုပါမဲဆန္ဒနယ်မြေအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူများပါနိုင်သကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း ပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊ သင်တန်း ပို့ချသည့်အခါ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များလက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် သင်ကြားပေးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ လက်တွေ့ပိုင်းကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် များကို ကျေကျေညက်ညက် သိရှိနားလည်ထားမှသာ လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် တိတိကျကျဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း။

  ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဥပဒေ နည်းဥပဒေများကို လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုချင်း တစ်ပိုဒ်ချင်း အလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းတိကျခိုင်မာစေရန် နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ကြိုတင်မဲပေးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးသည့် နည်းဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် များကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်ဆင့် သို့ စာအုပ်များ၊ CD များ ဖြန့်ဝေထားပြီး ပွားယူ၍ လေ့လာကြရန်လိုကြောင်း။

  နည်းပြလုပ်ကြမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ၊ မဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံဝန်ထမ်းများလက်စွဲပါ အချက်အလက်များအပေါ် သေချာရှင်းလင်းစွာ သိရှိ ထားမှသာ ပြန်လည်သင်ကြားပို့ချသည့်အခါထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် ကျင်းပပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များအား ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှလည်းစောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း၊ တမင်ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ ရိုးသားစွာ မှားယွင်းမှုအပေါ် ဝေဖန်မှုများရှိနိုင်၍ နိုင်ငံ၏ပုံရိပ်နှင့့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက် စေနိုင်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ ဥပဒေနှင့်အညီ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း(၁၃)တွင် ပြစ်မှုများကို ပြဌာန်းထားပြီး မည်သူမဆို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါက အရေးယူအပြစ်ပေးခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများလည်း အကျုံးဝင်ပြီး တာဝန်ရှိသူအားလုံးအနေဖြင့် မည်သည့်ဖိအားကိုမှ စိုးရွံ့မှုမရှိပဲ ဥပဒေနှင့်အညီ မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအားလုံး မဲပေးနိုင်ရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့် အနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ၏အနှစ်သာရနှင့် အညီ မဲပေးနိုင်ရေး ပညာပေးရန်လိုကြောင်း။

  မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းပေးသည့်အခါ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ဗီဒီယို၊ ဗီနိုင်း၊ လက်စွဲစာစောင်များကို ပေးလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ပွားယူ၍ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လျာထားသူများကို ကြိုတင်ဖြန့်ဝေ လေ့လာထားစေရန် လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ သင်တန်းပေးသည့်အခါ သိရှိနားလည်လွယ်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုမိုထိရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း။

  မဲရုံမှူးနှင့်မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များသင်တန်းကို အောက်တိုဘာလထဲတွင် ပို့ချပေးရမည် ဖြစ်၍ သင်တန်းတက်ရောက်လာသည့် နည်းပြလုပ်မည့်သူများအနေဖြင့် သင်ကြားပို့ချမှုများ အပေါ် အလေးအနက်ထား သင်ယူပြီး မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များကို သင်တန်းပေးသည့်အခါ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သင်ကြားနိုင်ရေး ဆက်လက်လေ့လာသွားကြရန် ပြောကြားပါသည်။

  ၄င်းနောက် Australia Electoral Commission မှ Ms. Robyn Whitney က သင်တန်းပို့ချရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခုသင်တန်းသည် ဆင့်ပွားသင်တန်းပို့ချရာတွင် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ သင်ခန်းစာများကို IFES နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပြုစုခဲ့ပါကြောင်း၊ သြစတေးလျနိုင်ငံတွင်လည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဝန်ထမ်း များအား သင်တန်းပို့ချလျှက်ရှိပါကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။

  အဆိုပါသင်တန်းအား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ များမှ သင်တန်းသား(၅၀)ဦးဖြင့် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ ၁၈ ရက်ထိ နှစ်ရက်ကြာဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်သည်။

 • မဲစာရင်းတွင်အမည်ရှာဖွေရာ၌ လွယ်ကူစေရန်လမ်းညွှန်

  {edocs}photo/news_photos/17-9-2015/guide.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၆

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ် ကြီး H.E. Mr. Roland Kobia အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 • ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၁၄

  ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် (၉) နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ ၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့်ပြည်နယ်ကော်မရှင်အခွဲ့ခွဲများမှ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီ (၁၀)ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၂ဝ၁၅ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဝင်ရောက်အရွေးခံမည့်ပါတီများမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်၊ အနှစ်သာရနှင့်အညီ လူတော်လူကောင်းများဖြစ်ရေး၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား ရွေးချယ်ရေးကို အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် ပညာပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သကဲ့သို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်တစားလေ့လာစောင့်ကြည့် လျက်ရှိကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတစွာဖြင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ကျင်းပနိုင်ရန် လုံခြုံရေးတွင် တာဝန်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆက်စပ်တာဝန်ယူကြရမည့် ဝန်ကြီးဌာနများအား ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဒေါင့်စေ့ ကွက်စေ့ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရေး စီမံချက်အသေးစိတ် ချမှတ်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ကို အသိပေးခဲ့ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ERM Tool (Electoral Risk Management Tool) အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၏ ဖော်ထုတ်ချက်အရ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည့် အကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်လာနိုင်မည့် အကြောင်းအရာများကို ကြိုတင် သတင်းလက်ဦးမှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိစေရေးအတွက် လုံခြုံရေး ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းကြပ်မတ်သင့်ကြောင်းကို နိုင်ငံတော်သို့အကြံပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကို လမ်းညွန်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ဗဟိုအဆင့်၊ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်အထိ လုံခြုံရေးကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး တပ်ဖွဲ့ဝင်သစ်များစုဆောင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ပညာပေးခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊

  ကော်မရှင်အနေဖြင့်လည်း လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက် ရန် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီ (၁ဝ) ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင်အခြေပြု၍ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုဖြင့် ကန့်ကွက်လွှာများတင်လာပါက ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအားတာဝန်ပေးပြီး စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ရာ ပိုမိုမှန်ကန်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် အထောက် အကူဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့မိမြို့ဖ သြဇာတိက္ကမရှိသူများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၏ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်စုဖွဲ့ပြီး မလိုလားအပ်သည့်ဖြစ်စဉ်များ မပေါ် ပေါက်စေရန် အောက်ခြေအဆင့်တွင်ပင် ပြေလည်အောင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးကြမှာဖြစ်ကြောင်း၊

  ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းရခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပဋိပက္ခများ မဖြစ်ပွားအောင် ကြိုတင်သတင်းရယူညှိနှိုင်းပေးရန်နှင့် အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားလာ ပါက အငြင်းပွားရာဒေသသို့ သွားရောက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာတွင် ဥပဒေများ၊ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာပြီး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း၍ မရ ပါကတည်ငြိမ်အေးချမ်းသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေရန် လုံခြုံရေးတာဝန်ယူရသည့်အဖွဲ့အစည်းက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း။

  နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများကို လေးစား လိုက်နာရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေး သို့မဟုတ် ပြည်သူတို့ ကိုယ်ကျင့်တရားအကျိုးငှာ ပြဌာန်းထားသောဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိ၏ယုံကြည်ချက်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆို ရေးသားခွင့်ရှိကြောင်း၊ လက်နက်မပါပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ပါတီများ စတင်မှတ်ပုံတင်စဉ်ကပင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါမည်၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့်အေးချမ်းသာယာရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟု ဝန်ခံချက်များဖော်ပြ လျှောက်ထားခဲ့ကြကြောင်း၊ ဥပဒေများ၊ ဝန်ခံချက်များကို လေးစားလိုက်နာကြရန် သတိပေး ပြောကြားလိုကြောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလတွင်လိုက်နာရန် ညွန်ကြားချက် (၁/၂ဝ၁၄)ကို ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပါတီများကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ပါတီဝင်များလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များရှိကြောင်း၊ လွတ်တော်အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း(၁၃) ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ၊ အခန်း(၁၄) တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများကို သိရှိအောင်လေ့လာ၍ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ဥပဒေ၏အကာ အကွယ်ကိုယူရန် ပြောကြားလိုကြောင်း၊ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ ကျင့်ဝတ်များကို အသိတရားနှင့်ယှဉ်ပြီး လေးစားလိုက်နာကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် (Long Term Observer) များနှင့် (Short Term Observer) များကို ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး နိုင်ငံတော်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်း။

  တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် အေးချမ်းပြီးလွတ်လပ်တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် လွန်စွာအရေးကြီးပြီး နိုင်ငံတော်၏သိက္ခာနှင့် နိုင်ငံတော်၏ပုံရိပ်တိုးတက်ရန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်တွင် တည်မှီနေခြင်း ကြောင့် အသိတရားနှင့်ယှဉ်သော စည်ကမ်းလိုက်နာမှု၊ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ အပြန်အလှန် လေးစား လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုမှ မြို့နယ်အထိ ကော်မတီအဆင့်ဆင့်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကော်မရှင်အခွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌများက ကော်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြည်ပနိုင်ငံရောက် မဲဆန္ဒရှင်များမဲပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ပြည်ပစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များမှ ကမ်းလှမ်းလာမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အမည်စာရင်းပေးပို့ရန်နောက်ကျခြင်းမှာ ဗဟိုမှ ညွှန်ကြားချက်မရရှိခဲ့၍ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါပေးပို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီ အနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် အမည်စာရင်းပေးထားပါကြောင်း၊ ပါတီဝင်များကို ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ နည်းဥပဒေများ သင်တန်းပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီဆုံးဖြတ်မှုကို နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ၊ အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ၊ ရခိုင် အမျိုးသားပါတီနှင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများကလည်း ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အချင်းချင်းအပြုသဘောဆောင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါက ဆူပူမှု များနှင့် ပဋိပက္ခများမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌက မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလဖြစ်၍ ပါတီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အဆင်ပြေစွာစည်းရုံးနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိကြောင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် အသိတရားနှင့်ယှဉ်၍ စည်းကမ်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပါတီအချင်းချင်း ထိန်းညှိတည့်မတ်ပေးခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်းတို့အားပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေး လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာ အာရှကွန်ယက်(ANFREL)က ကျင်းပသည့် Myanmar Editors’ Forum သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

  body

  ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၁၁

  လွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာ အာရှကွန်ယက်(ANFREL)က ကျင်းပသည့် Myanmar Editors’ Forum ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ တွင်ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံတကာသံရုံးများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူများ ၊ ANFREL မှတာဝန် ရှိသူများနှင့် သတင်းမီဒီယာများမှ တာဝန်ရှိသူ(၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  အစီအစဉ်အရ ANFREL မှ Mr. Damaso Magbual နှင့် မြန်မာဂျာနယ်လစ် ကွန်ယက်မှ ဦးဇေယျာလှိုင်တို့က ဖိုရမ်ကျင်းပရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပရန် ကြေညာထားပြီး နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကလည်း ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ် စည်းရုံးမှုကို ဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများ ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ရုပ်မြင် သံကြား၊ ရေဒီယိုနှင့်သတင်းစာများမှလည်း နိုင်ငံရေးပါတီ များ၏မူဝါဒများကို ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြ ပေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကလည်း ၎င်းတို့ ရွေးချယ်ရမည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများကို ပါတီများ၏မူဝါဒများအပေါ် အခြေခံပြီး မိမိနယ်မြေဒေသနှင့် နိုင်ငံတော်အကျိုး အတွက် မည်သူတွေက ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ နေကြမှာဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထု၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို နိုင်ငံအဝှမ်း ပျံ့နှံစေ ရန်အတွက် လူထုကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီး လူထုကိုယ်စား လွှတ်တော် အတွင်း ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအသီးသီးအလိုက် ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် လူထုဆန္ဒအရ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲသည် အလွန်ပင်အရေးကြီးပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ထမ်းဆောင်ရမည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် အရည်အချင်းရှိသည့် လူတော်လူကောင်းများ ဖြစ်ရန် လိုကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကလည်း လူတော်လူကောင်း များကို နှလုံးသား နှင့် ဦးဏှောက် ပေါင်းစပ်ပြီး ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုလို ရွေးချယ်နိုင်ရန် မီဒီယာ များသည် ပါတီများ၏မူဝါဒများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အရည်အချင်း၊ ဟောပြော ကတိပြုချက်များကို ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြရာတွင် ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတ ဖော်ပြရန်လိုကြောင်း၊ လူထုအနေဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ရန် မီဒီယာများက မှန်မှန် ကန်ကန် သတင်းပေးရန်လိုကြောင်း။

  စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် မဲစာရင်း ကပ်ထား ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ရာနှုန်းပြည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် မီဒီယာများက တက်တက်ကြွကြွ အသိပေးရန် တိုက်တွန်းပြောကြားလိုကြောင်း။

  ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတပြီး တည်ငြိမ် အေးချမ်း အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးသည် လွန်စွာအရေးကြီးပြီး မီဒီယာများ၏ ရေးသား ထုတ်လွင့်ဖော်ပြမှုများအပေါ်တွင် များစွာတည်မှီလျှက် ရှိကြောင်း၊ သတင်းမီဒီယာများအနေဖြင့် သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်မျှမျှတတ ရေးသားထုတ်လွှင့် ဖော်ပြမှသာ အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်၍ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် နော်ဝေသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Ann Ollestad က ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မီဒီယာများ၏ အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပုံနှင့် မီဒီယာများ၏ သတင်းဖော်ပြချက်များသည် နိုင်ငံ တစ်ခုအတွက် အဆိုး အကောင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း၊ နော်ဝေနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးနှင့် မီဒီယာများ၏ကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
  ယင်းနောက် တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ရွေးကောက်ပွဲများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Ms. Suhasini Haider နှင့် Mr. Hamzirwan Hamid တို့က ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိလိုသည်များမေးမြန်းကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး Club de Madrid အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၉

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် သြစတီးယား နိုင်ငံအကြီး အကဲဟောင်း Mr.Alfred Gusenbauer နှင့် ဘူတန် နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Jigme Yoser Thinley တို့ ပါဝင်သည့် Club de Madrid အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးပုံစနစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းစဉ်တို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး Club de Madrid အဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှု အခက်အခဲများနှင့်လိုအပ်ချက်များ၊ လွတ်လပ် မျှတမှုအတွက် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ သက်သေခံ မပါရှိသူ မဲပေးခွင့် ရရှိရေးတို့အား မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ Strategic Plan ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ ဖတ်ရှု၍ ပြန်လည်သုံးသပ် ရှင်းလင်း ခိုင်မာအောင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ Voter Education ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ မဲရုံမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား Voter Trainingဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နည်းပြများသင်တန်းပေးဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ်ထားရှိမှု၊ Logistic ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလအတွင်း လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ သက်သေခံ ကတ်ပြား မရှိသော်လည်း မဲပေးခွင့် ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု၊ ပြည်သူလူထု အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အနှစ် သာရ နှင့်အညီ လူတော်၊ လူကောင်းများအား ရွေးကောက် တင်မြှောက်နိုင်ရေး အတွက် ပညာပေး ဆောင်ရွက်မှု၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့်လည်း အရည်အချင်း ရှိသော ပါတီဝင်များ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းထားရှိမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အာဏာရပါတီသည် နိုင်ငံတော် တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အတိုက်အခံ ပါတီများ အနေဖြင့် အာဏာရ ပါတီအား အပြု သဘော ဆောင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ တည့်မတ်ပေးမှု (Check and Balance) ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း ထားရှိမှုတို့အား အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းနောက် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ကာလအတွင်း မျှတမှုရှိရေး၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်း ပြု၍ မဲဆွယ် စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အသုံးစရိတ် သတ်မှတ် ထိန်းကြောင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အလွန် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ပဋိပက္ခများ အပေါ် ကြိုတင် စဉ်းစား ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ၊ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မှုများကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ International Department မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mrs. RAO Huihua နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၈

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ International Department မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mrs. RAO Huihua နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးပုံစနစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းစဉ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ် ထားရှိမှုတို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

  ၎င်းနောက် Mrs. RAO Huihua က ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ် မျှတ၍ ပွင့်လင်းမြင်သာသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားမှု ကော်မရှင်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် ယုံကြည်မှု အခြေအနေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးနောက် ဖြစ်လာ နိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပုံရိပ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတို့၏ ကွာခြားမှု၊ မဲလိမ်မှု မဲရောင်းမှု စသည့် ဖြစ်လာနိုင်သည့်
  ပြဿနာများ အပေါ်ဖြေရှင်းရန် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ် ခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ဥပဒေ နည်းဥပဒေများ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များအား ပြန်လည်သုံးသပ် ရှင်းလင်းခိုင်မာအောင် ပြင်ဆင်၍ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ချပြပြီး ဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မရှင် အဆင့်ဆင့်အား အရည်အချင်း (Capacity) မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် စစ်မှန်၍ စည်းကမ်း ပြည့်ဝသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးရန် ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း၊ ပါတီများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် ကျင့်ဝတ်နှင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေ ညွှန်ကြားချက် များအပေါ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ကြမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် Code of Conduct နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ လွတ်လပ် မျှတမှု ရှိ/မရှိကို ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/မရှိ အပေါ် သုံးသပ်ရန်လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ကော်မရှင် အပေါ် ယုံကြည်မှု နည်းရခြင်းမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိုကြည့်၍ ပြောနေ ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ အပေါ် ကြည့်ရန်လိုကြောင်း၊ မီဒီယာများ အနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြည်သူလူထု သိရှိအောင် မှန်မှန် ကန်ကန်မျှမျှတတ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် လူထု၏ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ်ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်မားလာမည် ဖြစ်ကြောင်းတို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • နိုင်ငံရေးပါတီများ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားမှ ဟောပြောချက် ထုတ်လွှင့်မည့် အစီအစဉ်ဇယား

  {edocs}photo/news_photos/8-9-2015/party radio schedule.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Konrad အဖွဲ့မှMr. Julian Rothkopf အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Konrad အဖွဲ့မှMr. Julian Rothkopf အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး Election and Ethics Conference ကျင်းပရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ANFREL ၏ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Damaso Magbual နှင့်အဖွဲ့ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၇

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် ANFREL ၏ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Damaso Magbual နှင့်အဖွဲ့ အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 • လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ

  {edocs}photo/news_photos/5-9-2015/form10.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရသူများ၏ အသနားခံစာတင်ပြချက်များအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်မှုများဆောင်ရွက်

  body

  နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၅

  ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်(၆) ဦး အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးသို့ ဥပဒေနှင့် အညီအယူခံဝင်ရောက်ခဲ့ကြသော်လည်း ထပ်မံပယ်ချခြင်းခံရသဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ အသနားခံစာများတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။
  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ယင်းပုဂ္ဂိုလ် (၆) ဦး၏ ရွေးကောက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး(နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး)များ မဆုံးရှုံးစေရန်အလို့ငှာ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲ အချိန် တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်၍ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ အရ ၎င်းတို့၏အမှုတွဲများကို စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

   

 • မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vasily B. Pospelov အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body1

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၂

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးညွန့်တင်နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vasily B. Pospelov အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စိစစ်နေမှု အခြေအနေ၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ရန်ပုံငွေနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၏ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးအတွက် ငွေကြေး သုံးစွဲနိုင်သည့် အခြေအနေများ၊ ရုရှားနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ် ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ ရွေးကောက်ပွဲသို့ စောင့်ကြည့် လေ့လာနိုင်မည့် အခြေအနေနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် လာရောက် လေ့လာလိုသည့် အခြေအနေ များအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
  (သတင်းစဉ်)

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးMr. Daniel R. Russell နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body2

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၄

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးMr. Daniel R. Russell နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးပုံစနစ်၊ မဲစာရင်းပြုစုပုံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းစဉ်တို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မဲစာရင်း အမှန်ရရှိရေးနှင့် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူအားလုံး မဲပေးခွင့်ရရှိရေး၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိစစ်ခြင်းကိစ္စ၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မပြုရေးကိစ္စ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % လွှတ်တော်အတွင်း ပါဝင်နေမှုနှင့် တပ်မတော်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ပါဝင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မှန်ကန်သော မဲစာရင်းရရှိရေး အတွက် အခြေခံ မဲစာရင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း စိစစ်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥပဒေနှင့် အညီ စိစစ်လျက်ရှိပြီး ရွေးကောက် ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူများ အရွေးအချယ် ခံနိုင်ရေး အလေးထား ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြုပြီး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများတွင် သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် အပြင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ ကျင့်ဝတ်တွင်လည်း နိုင်ငံရေး ပါတီအားလုံးက ညှိနှိုင်း သဘောတူ ထည့်သွင်း ရေးဆွဲ ထားသဖြင့် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်း၊ တပ်မတော်သားများ ကြိုတင်မဲစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိစေရန် ဥပဒေ နည်းဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များနှင့် မီဒီယာများ စောင့်ကြည့် လေ့လာကြည့်ရှုခွင့် ပြုရေးကိုလည်း တပ်မတော်နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းတို့ကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထ ွေရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်ရေး အတွက် လိုအပ်ချက်များ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း ပယ်ဖျက်ခြင်း အယူခံမှုများ ကြားနာစစ်ဆေး

  body1

   

  နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၄

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် စစ်ဆေး ကြားနာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်နိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးတို့သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း စိစစ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သော ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းကျော်ဇောမှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းလာသည့် အယူခံမှု အပေါ် ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် စစ်ဆေး ကြားနာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်ဆေး ကြားနာရေးအဖွဲ့မှ အယူခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတို့၏ လျှောက်ထား ချက်များအား ကြားနာခဲ့ပြီး နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ရုံးတော်သဟာယ၏ အကြံပြုချက် နှင့်အတူ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်တို့အား အစီရင်ခံ တင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် စုံညီအဖွဲ့မှ ၎င်းအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ဒါနရှေ့ဆောင် မြန်မာအဖွဲ့မှ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များ လာရောက်လေ့လာ

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၄

  ဒါနရှေ့ဆောင် မြန်မာအဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာမည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ် ( ၅၀ ) ဦးသည် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

  အစီအစဉ်အရ ဒါနရှေ့ဆောင် မြန်မာအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက မိတ်ဆက်စကား ပြောကြားပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊မဲပေးမှုစနစ်၊ရွေးကောက်ပွဲ အရေးကြီးမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ၊ ဗဟုသုတ နည်းရခြင်း အကြောင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ သမိုင်းကြောင်း နှင့် ယှဉ်၍လည်းကောင်း၊ ကျင်းပပြီးခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲများ အပေါ် သုံးသပ်၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို ပြန်လည် လေ့လာပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ရှင်းလင်း ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိသော နည်းဥပဒေများ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာမည့် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများ လိုက်နာ ရမည့် ကျင့်ဝတ်တို့ကို သိရှိလိုက်နာပြီး လူထုကို ပညာပေးရန် လိုအပ်မှု၊ နိုင်ငံ့ အကျိုးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ၏ အနှစ်သာရ နှင့်အညီ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော လူထု ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ရေးတို့ကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် တိုင်းရင်းသား လူငယ်များက မေးမြန်းခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေး ဆင့်ပွား သင်တန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် ကူညီ ပေးနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကောင်း၊ လွတ်လပ်၍ တရားမျှတပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု၊ တပ်မတော်သားများ ကြိုတင်မဲပေးခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ခုံအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ထားရှိမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်ကလည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြု၍ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မပြုရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆိုရှယ် မီဒီယာများ၏ တရားမဲ့ဝေဖန် ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက လည်းကောင်း ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း ပယ်ဖျက်ခြင်း အယူခံမှုများ ကြားနာစစ်ဆေး

  body1

  နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၃

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် စစ်ဆေး ကြားနာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်နိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၂) ဦးတို့သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း စိစစ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သော ချင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်မိုင်စုစုလှိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ပယ်ဖျက် ခဲ့သည့် လားဟူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးယောသပ်တို့မှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းလာသည့် အယူခံမှု အပေါ် ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် စစ်ဆေး ကြားနာခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ စစ်ဆေးကြားနာရေး အဖွဲ့မှ အယူခံပုဂ္ဂိုလ် (၂) ဦးနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ လျှောက်ထားချက်များအား ကြားနာခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်သို့ ရုံးတော်သဟာယ၏ အကြံပြုချက်နှင့်အတူ တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ချက်တို့အား အစီရင်ခံ တင်ပြ ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် စုံညီအဖွဲ့မှ ၎င်းတို့ (၂) ဦးအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၅) ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား

  body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၃

  မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ပညာပေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၅)ကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများမှ သင်တန်းသား(၅၁) ဦးဖြင့် စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှ ၄ ရက်ထိ နှစ်ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ AEC နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ယနေ့ ပြုလုပ်သည့် သင်တန်းသည် မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များကို လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမည့် နည်းပြများကို သင်တန်း ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် နေ့တွင် အဓိက တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ကြရမည့် သူများမှာ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သဖြင့် မဲပေးခြင်း ၊ မဲရေတွက်ခြင်း၊ ပယ်မဲ သတ်မှတ်ခြင်း၊ မဲရလဒ် ရေးသွင်းခြင်း၊ စာရင်းဇယားများ မဲလက်မှတ်များ ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များကို နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များနှင့် အညီ သိရှိနားလည်ပြီး ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မဲရုံမှူး အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ အပြင် မဲရုံတွင် ဖြစ်လာနိုင်သည့် ပဋိပက္ခများ၊ ပြဿာနာများ အပေါ်တွင်လည်း ဥပဒေနှင့် အညီ ဖြေရှင်းနိုင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း။မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် ကိုယ်စီ တာဝန်ကို သိရှိနေပြီး မိမိ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း သိရှိရန်လိုကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိမှ မိမိတာဝန်ကို တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲရုံ ဝင်ပေါက်တွင် မဲဆန္ဒရှင် လက်ချောင်းများအား စစ်ဆေးခြင်းသည် မှင်တို့သည့်အခါ မှင်မစွဲအောင် Coating တစ်ခုခု လုပ်ထားခြင်း ရှိ/ မရှိကို စစ်ဆေးခြင်း၊ လက်ချောင်းတွင် မှင်တို့ခြင်းသည် တစ်ဦးတည်းက နှစ်ကြိမ် မဲမပေး နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံ လက်မှတ်ပါမှ မဲပေးခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပဲ မှတ်ပုံတင် သော်လည်းကောင်း သက်သေ အထောက်အထား တစ်ခုခု သော်လည်းကောင်း ပြသနိုင်ပါက လည်း မဲပေးခွင့်ပြုခြင်း၊ ထို့အပြင် မည်သည့် သက်သေခံကဒ်မှ မပါသော်လည်း မဲစာရင်းတွင် ချွတ်ချော် မှားယွင်းမှု ရှိသော်လည်း မဲဆန္ဒရှင် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ ပြောကြားသူရှိလျင် ပုံစံ(၁၂) ဖြင့် မှတ်တမ်းပြု၍ မဲပေးခွင့်ပြုခြင်း စသည်တို့ကို သိရှိထားရန် လိုကြောင်း။ပွင့်လင်း မြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်မဲ ပေးသူစာရင်းများ မဲရုံတွင် ကပ်ထား ရန်၊ မဲရေတွက်သည့် အခါ ကြိုတင်မဲကို ဦးစွာရေတွက်ရန်၊ မဲလက်မှတ်များအား အသိသက်သေများ ကြည့်ရှုသူများကို ပြသရန်၊ မဲရလဒ်များကို မဲရုံတွင် ကပ်ထား ကြေညာရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များနှင့် မီဒီယာများကို ကြည့်ရှု လေ့လာခွင့် ပြုထားသည့်ကိစ္စကို သိရှိပြီး လိုက်နာ ဆောင်ရွက် တတ်စေရန်၊ မဲပေးစဉ် ကာလတွင် လျှို့ဝှက် မဲပေးမှုကို မထိခိုက်စေရန် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး စသည်တို့ကိုလည်း သင်ကြားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း။ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြမည့် သူများသည် ပညာရေးမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ ဖြစ်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမြဲထိတွေ့ ဆောင်ရွက် နေကြသူများ မဟုတ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ တာဝန်ပေးမည့် ဆရာ၊ ဆရာမ များထဲတွင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲများမှ အတွေ့အကြုံ ရှိသူများ ပါနိုင်သကဲ့သို့ အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း ပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊ သင်တန်း ပေးသည့်အခါတွင် မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ လက်စွဲပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် သင်ကြားပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက် နိုင်မှု ရှိ/ မရှိ ကိုလည်း ပွဲမဝင်ခင် အပြင်က ကျင်းပဆိုသကဲ့သို့ လက်တွေ့ပိုင်းကိုလည်း လေ့ကျင့် ပေးရန်လိုကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်များကို ကျေကျေညက်ညက် သိရှိ နားလည်ထားမှသာ လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း။

  ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်များကို မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ သာမက မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကိုလည်း အသိပညာပေးရန် လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ အနေဖြင့် နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် များနှင့်အညီ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း။သင်တန်းကို တက်ရောက် လာကြသည့် နည်းပြလုပ်မည့် သူများ အနေဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ လက်စွဲပါ အချက်အလက် များအပေါ် သေသေချာချာ ဂဃနဏ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိရှိထားမှသာ ပြန်လည် သင်ကြား ပို့ချ သည့်အခါ ထိထိ ရောက်ရောက် သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သင်ကြား ပို့ချမှုများ အပေါ် အလေးအနက်ထား သင်ယူပြီး မရှင်းလင်း သည်များကို ရှင်းလင်းအောင် မေးမြန်း ဆွေးနွေး သင်ယူသွားကြရန် ပြောကြားပါသည်။

  ၄င်းနောက် Australia Election Commission မှ Ms. Robyn Whitney က သင်တန်း ပို့ချရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် အနေဖြင့် မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များအား စနစ်တကျနှင့် တိတိကျကျ သင်ကြား ပို့ချပေးစေလိုသော ဆန္ဒကို နားလည်ပါကြောင်း၊ ကော်မရှင်၏ ရည်မှန်းချက်များကို အတူတကွ အကောင် အထည်ဖော်ခွင့် ရသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် ဤသင်တန်းသည် ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဆင့်ပွား သင်တန်းပို့ချရာတွင် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီးနောက် အခမ်းအနားအား ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပ

  body

  ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၂

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေလီလမ်းရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) ၌ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးဝင်းကြည်နှင့် ဦးဝင်းကို၊ သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ ( ၆၁ ) ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ( ၉၂ ) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် သြဂုတ်၃၁ ရက် နှင့် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဆွေးနွေး ပြောကြားချက်များ အပေါ် ရှင်းလင်းပြောကြား လို၍ ယနေ့ သတင်း မီဒီယာများသို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် မဲစာရင်း ကြေညာခြင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေးခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ ကျင့်ဝတ်အရ Monitoring ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေး မည့်ကိစ္စ၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း ရန်ပုံငွေနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စ၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ သင်တန်းပေးမည့် ကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီနှင့် လုံခြုံရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်း အပေါ် ရှင်းလင်း ပြောကြားနိုင်ရန်နှင့် သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းနိုင်အောင် တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် သတင်း မီဒီယာအဖွဲ့များမှ မဲစာရင်း အမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်မှု၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တင်သွင်းလွှာ ကန့်ကွက်ခံရသည့် အရေအတွက်၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများ သတင်းရယူခွင့်၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးရာတွင် အစိုးရပိုင် ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခွင့် ရှိ/မရှိ၊ မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံ လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည့် အစီအစဉ်၊ ရေဘေး ဒဏ်သင့် ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းမည့် အခြေအနေရှိ/မရှိ၊ နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ်ထားမှုနှင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာနိုင်မည့် အခြေအနေ၊ လုံခြုံရေးအရ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု မရှိသော ဒေသများတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ထားမှု၊ IFES နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ပါတီဝင် တစ်ဦးမှ တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖြစ် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရှိ/မရှိ၊ တပ်ဧရိယာရှိ မဲရုံများအား ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်မှု၊ နိုင်ငံပြင်ပ ရောက်ရှိနေသူများ ပုံစံ (၁၅) ဖြင့် လျှောက်ထားမှု အခြေအနေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ပြန်လည် ရှင်းလင်း ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အသိပေးကြေညာချက်

  {edocs}photo/news_photos/2-9-2015/announce-1-9-2015.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကျင်းပ

  body

  ရန်ကုန် စက်တင်ဘာ ၁

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများအကြား ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ (၇၉) ပါတီမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွက် နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်နိုင် ပါကြောင်း၊ မကြာမီ ကာလတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ကြရမှာဖြစ်သလို ကော်မရှင် အနေဖြင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ထပ်မံ တွေ့ဆုံရန် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေပါကြောင်း။ မဲစာရင်း ကြေညာခြင်းကို စက်တင်ဘာ လလယ်ခန့်တွင် ကပ်ထား ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သြဂုတ်လကုန်တွင် ကပ်ထား ကြေညာရန် စီစဉ် ထားသော်လည်း ရေဘေး ဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ အနေဖြင့် မဲစာရင်း ကြည့်ရှုရန် အခက်အခဲ ရှိနိုင်၍ အဆင်ပြေနိုင်မည့် ကာလကို ရွှေ့ဆိုင်း ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စိစစ်ရက် ကိုလည်း လွှတ်တော်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည့် အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စိစစ်တဲ့ နေရာကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် နိုင်ရေးအတွက် ဇူလိုင် ၃၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း။

  လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ စိစစ်ပြီးပါက အတည်ပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်လောင်းများ စာရင်းကို ပုံစံ (၁၀) ဖြင့် ကြေညာ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များ မဲဆွယ် စည်းရုံးနိုင်ရန် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ကာလကို ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံး ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်နှင့် ၁/၂၀၁၄ ကြေညာချက်တို့နှင့် အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိကို Monitoring ပြုလုပ်ရန် Code of Conduct ၏ Channel 8 တွင် ပါဝင်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကျင့်ဝတ်နှင့် မညီသဖြင့် တိုင်ကြားလာပါက ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည့် Monitoring ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်း၍ အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊ Monitoring ကော်မတီကို ပါတီများ အနေဖြင့် ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းပြီး မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်ကို ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်၍ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်းကို Monitoring ကော်မတီက ညှိနှိုင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်မရပါက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြဆောင်ရွက် စေမည်ဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းမရပါက ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ကော်မတီသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း။တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မဲစာရင်းများ ကြေညာသည့်အခါ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် မိမိတို့ မဲဆန္ဒရှင်များ မဲစာရင်းတွင် ပါရှိရေး ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးသည့်အခါ လွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန်နှင့် မှတ်ပုံတင် နှင့် အခြား သက်သေခံကဒ်များ ပျောက်ဆုံးသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ မဲပေးနိုင်ရေး အတွက် မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံ လက်မှတ်ကို ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မတိုင်မီ တစ်ပတ် အလိုတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာဖြင့် ပြင်ဆင်ပြီးသည့် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအရ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲပေးမည့်နေ့ မဲလက်မှတ် ထုတ်ရာတွင် သက်သေခံ လက်မှတ်ကို မဲစာရင်းဖြင့် ပြန်လည် တိုင်ဆိုင် စစ်ဆေး မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲစာရင်းနှင့် မကိုက်ညီပါက မဲရုံမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အကူ ကိုယ်စား လှယ်များက မသမာမှု ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မသမာမှု ပြုလုပ်ပါက လုံခြုံရေး အဖွဲ့က အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း။မဲရုံမှူး၊ ဒုမဲရုံးမှူးနှင့် မဲရုံ အဖွဲ့ဝင်များအား သင်တန်း ပို့ချနိုင်ရေး အတွက် စတင် ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရန် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များကို ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး လျှောက်ထားလာသည့် အဖွဲ့များကို စိစစ် ခွင့်ပြု၍ အသိအမှတ်ပြု ကဒ်ပြားများ ထုတ်ပေးလျက် ရှိကြောင်း။ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်
  အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ကျင်းပပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များနှင့် အညီ ယှဉ်ပြိုင်သွားကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားပါသည်။

  ၎င်းနောက် IFES မှ Mr. Paul Guerin က မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာပေး အစီအစဉ် တွင် အသုံးပြုမည့် ပညာပေး ပစ္စည်း၊ ဗွီဒီယို၊ စာရွက် စာတမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည်က တစ်နိုင်ငံလုံး အဆင့် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကိုက မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်နှင့် လိုက်နာရန် အချက်များ၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း ရန်ပုံငွေ ထုတ်ဖော် ကြေညာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ IFES မှ Mr. Paul Guerin က မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယ မဲရုံမှူး၊ မဲရုံအဖွဲ့ဝင် လက်စွဲစာစောင်၊ မဲရုံလုပ်ငန်းစဉ် သရုပ်ပြ ဗွီဒီယိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ၊ လုံခြုံရေး ကော်မတီ၊ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၏ မဲရုံ ကိုယ်စားလှယ်များ ဆိုင်ရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း ရှင်းလင်းချက်များ အပေါ် တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ မေးမြန်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။

  ၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား တည်ငြိမ် အေးချမ်း အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်း ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

   

   

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး ပြင်သစ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Thierry MATHOU အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  Frence-body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် ပြင်သစ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Thierry MATHOU အား ယနေ့ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူမှု စနစ်နှင့် မဲစာရင်း ကောက်ယူမှု စနစ် ကွဲပြားမှု အခြေအနေ၊ ရှေ့ပြေး မဲစာရင်း ကောက်ယူခဲ့မှု အခြေ အနေနှင့် မဲစာရင်းများ ပိုမို တိကျလာမှု အခြေအနေ၊ IFES၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ၊ မီဒီယာများ နှင့် ပူးပေါင်း၍ တစ်နိုင်ငံလုံး ၏မဲစာရင်း များအား ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ပြုစု သွားမည့် အခြေအနေ ၊ နိုင်ငံ ရပ်ခြားသို့ တရားဝင် ရောက်ရှိနေ သည့်နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းများ၊ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေ၊ လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေး လျှက်ရှိသည့် PR စနစ် နှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပါက ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဆောင်ရွက် သွားမည့် လုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် အချိန် ကန့်သတ်ချက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ များသို့ နိုင်ငံ တကာမှ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာ စောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့ (International Observer) များအား ဖိတ်ခေါ် သွားမည့် အခြေအနေ များအပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်းနှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးDANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY (DIPD) မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  DIPD-body

  နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY (DIPD) မှ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Henrk Bach Mortensen နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးသည်မှ ယနေ့ အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ အတွေ့ အကြုံများ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့်အား စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားမှု အခြေအနေ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ Seminar များ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့ အကြုံနှင့် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် နေမှုများ၊ တစ်နိုင်ငံ လုံး၏ ခိုင်မာသော မဲစာရင်းများ ပြုစု နိုင်ရေးအတွက် International Foundation for Electoral Systems (IFES) ၏ အကူ အညီဖြင့် ရှေ့ပြေး မဲစာရင်း ကောက်ယူ ခဲ့မှုအခြေ အနေများ၊ လွတ်လပ်၍ တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ များအား ဥပဒေ နှင့်အညီ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပပြုလုပ် နိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ နှင့် လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များအား နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ မီဒီယာ များသို့ ဖြန့်ဝေပေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင် အသိပညာ ပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ များတွင် အမျိုးသမီး များ၏ အခန်း ကဏ္ဍ ပိုမိုပါဝင် လာစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက် သွားမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ Capacity Building မြင့်တက် လာစေရေး နှင့် ဒီမို ကရေစီ အလေ့ အကျင့် ကောင်းများ ရရှိလာ စေရေး တို့အတွက် (DIPD) မှ ဦးစီး ဖွင့်လှစ် ထားသည့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Resource Center အခြေ အနေ တို့ကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး ကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံ ရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးNetherlands Institute for multiparty democracy နှင့် Demo Finland တို့မှ အမှုဆောင် အရာရှိများ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  Netherland-Body

   နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် Netherlands Institute for multiparty democracy နှင့် Demo Finland တို့မှ Executive Director ဖြစ်သူ Mr. Hans Bruning နှင့် Programme Manager ဖြစ်သူ Ms. Maaike van der Werf တို့ အား ယနေ့ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ဖွဲ့စည်းမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာ များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် အယူခံမှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု အခြေအနေများ၊ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့် ကောင်းများ ရရှိရေး အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၏ Capacity Building အား မြှင့်တင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက် သွားရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံတကာ တွင် NIMD နှင့် Demo Finland တို့မှ အကူအညီ ပေးဖွင့်လှစ် ခဲ့သော multiparty democracy politics သင်တန်းများ နှင့် ပတ်သက်သည့် အတွေ့ အကြုံများ၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် မွန်ပြည်နယ် အတွင်း NIMD နှင့် Demo Finland တို့မှ အကူအညီပေး ဖွင့်လှစ်မည့် Myanmar Schools of Politics သင်တန်းများ နှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ အကူအညီ ပေးနိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များ အပေါ် ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန်ရှိသူ များ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

   

 • ကျား / မ ရေးရာ မူဝါဒများ ထုတ်ဖော်ရေး ဆိုင်ရာ အကြို စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်

   

  Gender-body

   နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်သည့် ကျား/မ ရေးရာ မူဝါဒများ ထုတ်ဖော်ရေး ဆိုင်ရာ အကြို စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲအား ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး၊ သင်တန်းခန်းမ ၌ ၂၅-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နှင့် ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ များတွင် ၀၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၄၅ နာရီ အချိန်ထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

  စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကျား/မ ရေးရာ ဆိုင်ရာများကို နားလည် သဘော ပေါက်ခြင်း၊ ကျား/မ ရေးရာ များတွင် တန်းတူ ညီမျှမှု၊ ကျား/မ ရေးရာ ဆိုင်ရာ မျှတမှု၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တို့၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ အခွင့် အရေးများ၊ ကွဲပြားသော အခန်း ကဏ္ဍများ နှင့် ၎င်းတို့ အကြား ဆက်ဆံ ရေးအား လေ့လာ သုံးသပ် ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ကျား/မ ရေးရာ ဆိုင်ရာ တန်းတူ ညီမျှမှုရှိရေး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သည့်  လုပ်ငန်းစဉ်၊ ကျား/မရေးရာ ဆိုင်ရာများကို မျက်ကွယ် ပြုထားမှု၊ ကျား/မ ရေးရာ ဆိုင်ရာ များကို သတိပြုမှု/ သတိရှိမှု စသည့်  ခေါင်းစဉ်များအား အဖွဲ့ အလိုက် ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးက နိဂုံးချုပ် အမှာ စကား ပြောကြား ရာတွင် Gender နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နှစ်ရက်တာ Roundtable ကို ဖြစ်မြောက်အောင် ကူညီပံ့ပိုး ပေးခဲ့ကြသော International IDEA နဲ့တကွ Gender ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စ ရမ်ဘစ်ဇိုင်း၊ တက်ရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င်များ နှင့် ၀န်ထမ်းများ ကို ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါကြောင်း၊ Gender နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဆောင်ပုဒ် တစ်ခုကတော့ If in any kind of development efforts, one gender is left behind, then there cannot be real development, even for the dominant gender. ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မည်သည့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မှာမဆို Gender တစ်ခုကို နောက်ချန် ထားခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မဟုတ်ဘဲ အင်အား ကြီးမားတဲ့ Gender သည် ပင်လျှင် မှန်ကန်စွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု မရှိ နိုင်ပါကြောင်း၊ ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဦးတည် သွားနေတာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ အခြေခံ မူဝါဒ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အားလုံး ပါ၀င် ဆောင်ရွက် နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ Gender အားလုံး တန်းတူ ညီမျှ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ပါ၀င် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရေးဟာ လွန်စွာ အရေးကြီးတဲ့ အချက် တစ်ချက် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ကမ္ဘာ့ သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလျှင်လည်း ဒီမိုကရေစီ အင်အားကြီး နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုဟာ ၁၇၇၆ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့ပါကြောင်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့်ဟာ ၁၉၂၀ ခုနှစ် ကျမှသာ အပြီးသတ် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှာ ဆိုလျှင်လည်း အမျိုးသမီးထုဟာ ၁၈၇၂ ခုနှစ် မှသာ အမျိုးသားများ နည်းတူ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလိုမျိုး ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားကြီး နိုင်ငံများ မှာပင်လျှင် အမျိုးသမီးများ မဲပေးခွင့် ရရှိအောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် ခဲ့ရတဲ့ သာဓက ဖြစ်ရပ်တွေ များစွာ ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရပြီး ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေကတည်းက မြန်မာ အမျိုးသမီး များဟာ မူလ အခွင့်အရေး ဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ခွင့်တွေ ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် တွေကို ပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေး စတဲ့ ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံမှာ အမျိုးသမီး များ ပါ၀င်မှု ရာခိုင်နှုန်းဟာ အင်မတန် နည်းပါးတာကို တွေ့မြင် နေရ ပါကြောင်း၊ ဒါကို သုံးသပ် ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ သာမက ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကလည်း Universal Suffrage ကို တိုက်တွန်း အားပေးထား သော်လည်း အမျိုးသမီး များပါ၀င်မှု ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိမ့်ကျ နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့မြင် ရပါကြောင်း၊ တစ်ဖက် မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ အချိုးအစား ကို ပြန်ကြည့် မယ်ဆိုလျှင် အမျိုးသမီး ဦးရေက ပိုမို များပြား တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလို အခြေအနေ ကောင်းတွေ ရှိနေသော်လည်း အမျိုးသမီး ပါ၀င်မှု ရာခိုင်နှုန်း နည်းနေသည့် အချက်ကို ပြန်လည် သုံးသပ် ကြည့်ဖို့ လိုပါကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ အစဉ်အလာ ယုံကြည်ချက် တွေကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက် ချနိုင်ပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီး တွေ ပါ၀င်ဖို့ အတွက် မူဝါဒ ချမှတ်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ ဆိုတဲ့အချက်၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းတွေ အစဉ်အလာ တွေအရ ဘယ်အချက် တွေက အမျိုးသမီး ပါ၀င်မှုကို ပိတ်ပင် တားဆီးသလို ဖြစ်နေ သလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေ၊ မူဝါဒတွေ မရှိသေး လျှင်လည်း မူဝါဒ ချမှတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ အချက်အလက် တွေ၊ ချမှတ်ပြီး ဖြစ်တဲ့ မူဝါဒကိုလည်း ဘယ်လို အကောင် အထည်ဖော် မလဲဆိုတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေ၊ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရဲ့ ပကတိ အခြေအနေ တွေကို စဉ်းစား ဖော်ထုတ် အကောင် အထည် ဖော်သွားကြဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အခု ကျင်းပခဲ့တဲ့ Roundtable နှစ်ရက်တာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့ပြီလို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ဖော်ထုတ် ရရှိခဲ့တဲ့ အချက်တွေ ကိုလည်း အောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ International IDEA အနေနဲ့လည်း ဒီလို ၂ ရက်တာ ဆွေးနွေးမှု ကတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ များကို သိရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ရှေ့လာမဲ့ Gender နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ မူဝါဒ တွေကို အောင်အောင် မြင်မြင် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ဖို့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် ပေးသွားမယ်လို့ မျှောင်လင့်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

  အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးနှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူ များ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၁၅) ဦး နှင့် International IDEA မှ ကျား/မ ရေးရာ မူဝါဒ ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ Ms. Rumbidzai Kandawasvika Nhundu တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံ တင်ခြင်း