အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့
နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်များ လာရောက်လျှောက်ထားလျက်ရှိ
၄-၈-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်ကြားနာစစ်ဆေးမည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုများစာရင်း
ကျားမတန်းတူညီမျှမှုနှင့်နိုင်ငံရေးတွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ် (၁)၊ (၂) နှင့် (၃) တို့အား အမိန့်များချမှတ်ခြင်း
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအား နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း
ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြှင့်သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၁၇) ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဝန်ထမ်းများအားတွေ့ဆုံ၍ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများမှာကြား
The Carter Center မှ Mr. Greg Kehailia အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဒေသခံနိုင်ငံရေးပါတီများမှ သင်တန်းသားများတွေ့ဆုံ
ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းအား သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တင်သွင်းခြင်းမရှိသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတို့အား အရည်အချင်းပျက်ယွင်းသူများဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ကြေညာခြင်း
တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ခုနစ်ဦး အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
International IDEA အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာများ ရှင်းလင်း
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှု (၆) မှုအား ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ (၁) နှင့် (၂) ဖြင့် စတင်ကြားနာစစ်ဆေးခြင်း
တပ်မတော်သား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
တပ်မတော်သား အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစားထိုးပြောင်းလဲခြင်း
နိုင်ငံ့သားကောင်း လက်စွဲစာအုပ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ
IFES အဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၂) ဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
The Carter Center မှ Mr.Stefan Krause အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
The International Republican Institute ( IRI ) အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Gender Concern International အဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၃) ဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များနှင့် Media တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ
စီမံခန့်ခွဲမှု ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ကောင်းမွန်ခဲ့
ANFREL မှ ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ