အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့
Filter
 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၅) နှင့် (၂၆) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၇

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် (အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးဝင်းဆွေ(မဲဆန္ဒရှင်)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၃၉/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးဝင်းဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၅/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက် အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့် တကွ ပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာအယူခံမှုအတွက် တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုလဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးဇော်ထက်(အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေ (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၀/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက် (အမိန့်) အား ဦးတင်ဆွေ(ခ) ဦးတင့်ဆွေက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ်(၂၆/၂၀၁၆)ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၁၄-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုပြီး အယူခံ လျှောက်ထားသူ၏ အယူခံကန့်ကွက်လွှာအား စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ ကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှုအတွက်တရားစရိတ် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံ လျှောက်ထားသူမှ အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၄)အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၀

  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ထီးချိုင့်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးမောင်မောင် (အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုးစိုး (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)ကလျှောက်ထားသည့်ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၄၂/၂၀၁၅)ကို၂၀၁၆ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့(၄)၏ ချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်(အမိန့်)အားဦးစိုးစိုးက ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှု တင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် အယူခံမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။

  ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ဦးထွန်းခင်၊ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၄)၏ ၇-၁၀-၂၀၁၆ရက်နေ့ကချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက် ထားသူ ဦးစိုးစိုး၏အယူခံကန့်ကွက်လွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ် ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/(ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူကအယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

 • စုံညီခုံရုံးက အယူခံမှုအမှတ် (၂၂) နှင့် (၂၃) တို့အား အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခြင်း

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၅

  ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ်မှ ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးပုန်ဘွေ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ချင်းတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးကိုကိုနိုင်(ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ) က လျှောက်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၁၅) ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက် တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၂)က ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးကိုကိုနိုင်က ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့်အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၂/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ပါဝင်သည့် စုံညီခုံရုံးမှ မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ ၁၉-၉-၂၀၁၆ရက်နေ့က ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို အတည်ပြုပြီး အယူခံလျှောက်ထားသူ ဦးကိုကိုနိုင်၏ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာ အယူခံမှု အားစရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း၊တရားစရိတ်ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/(ကျပ်တစ်သိန်း)ကို အယူခံ လျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအား ပေးစေသည့်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရသည်။

  မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေစကြိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသူ ဦးတိုးရွှေ(ခ) ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ)အပေါ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစိုးမောင် (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)က လျှောက် ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုအမှတ်(၇/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၆ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁)ကချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်(အမိန့်)အား ဦးစိုးမောင်က ကျေနပ်မှုမရှိသဖြင့် အယူခံမှုတင်သွင်းလာရာ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အယူခံမှု အမှတ် (၂၃/၂၀၁၆) ဖြင့် လက်ခံခဲ့သည်။ယင်းအယူခံမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်းက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ခုံအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးရယ်၊ ဦးထွန်းခင်၊ ဦးလှတင့်တို့ ပါဝင် သည့်စုံညီခုံရုံးမှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရေစကြိုမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဦးတိုးရွှေ(ခ)ဒေါက်တာတင်ဌေးအောင်၏ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရခြင်းသည် တရားဝင်အတည်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီး လျှောက်ထားသူ ဦးစိုးမောင်၏ ကန့်ကွက်လျှောက်ထားလွှာကို စရိတ်နှင့်တကွပယ်ကြောင်း ချမှတ်ခဲ့သည့် မူလရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့(၁)၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆက်လက်အတည်ပြုလိုက်ပြီး အယူခံ လျှောက်ထားသူ၏ အယူခံမှုကိုစရိတ်နှင့် တကွပယ်ကြောင်း၊ တရားစရိတ်ငွေကျပ်-၁၀၀၀၀ဝိ/ (ကျပ်တစ်သိန်း)ကို အယူခံလျှောက်ထားသူက အယူခံလျှောက်ထားခံရသူအားပေးစေသည့် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးများမှဆုံးဖြတ်ချက် (အမိန့်) ချမှတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ အထိ (၄၃) မှုရှိပြီး အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပြီး ယနေ့အထိ နိုင်ငံတော်ပြန်တမ်းတွင်ထည့်သွင်း ကြေညာ ခဲ့သော အမှုပေါင်းမှာ (၃၈) မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပါတီအလိုက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်းချုပ်

  {edocs}photo/news_photos/16-12-2015/TotalCandidate.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးClub de Madrid အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၈

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးသည် သီရိလင်္ကာ သမ္မဟောင်း Ms. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga ဦးဆောင်သော Club de Madrid အဖွဲ့အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

  ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့်တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ မဲပေးမှုစနစ်၊ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်းစနစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲသမိုင်းစဉ်၊ လွှတ်တော် (၃) ရပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပေးမှု၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးမှုရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ ထုတ်ပြန် ကြေညာပေးခဲ့မှုတို့အား ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး Club de Madrid အဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် စိန်ခေါ်မှုများအား အောင်မြင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့မှုအား ချီးကျုး ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ကာလများတွင် ကော်မရှင် အနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိ မရှိကိုမေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌမှ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများအနေဖြင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ မဲပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ် လေ့လာစေခဲ့ပါကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မဲရုံဝန်ထမ်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အားသာချက် အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ် သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အားသာချက်များအား ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းပြီး အားနည်းချက်များအား ပြုပြင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကန့်ကွက်လွှာများအား ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့၍ နှစ်ဘက်ရှေ့နေ၊ သက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် Open Court ဖြင့် တိကျမှန်ကန်စွာ စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းနောက် Ms. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga က သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ်က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အပါအဝင် ကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့မှုနှင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
  (သတင်းစဉ်)

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် (တိုင်းရင်းသားလူမျိုး)ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ

  {edocs}photo/news_photos/1-12-2015/Nationality3.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ

  {edocs}photo/news_photos/1-12-2015/SandD3.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ

  {edocs}photo/news_photos/1-12-2015/Amyothar3.pdf,100%,900{/edocs}

 • ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဆန္ဒမဲရရှိမှုအခြေအနေ

  {edocs}photo/news_photos/1-12-2015/Pyithu3.pdf,100%,900{/edocs}

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် တွေ့ဆုံ

  body1

  body2

  body3

  နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လကုန် သို့မဟုတ် နို၀င်ဘာလ ပထမ ပတ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထား သည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အား လွတ်လပ် တရား မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရန် ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘက်လိုက်ခြင်း၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိခြင်း၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် မျှတမှု မရှိခြင်းသည် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပုံရိပ်ကျဆင်း ညှိုးနွမ်း စေမည်ဖြစ်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာသည့် လွတ်လပ် တရား မျှတ သော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ် တရား မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကော်မရှင် တစ်ခုတည်းဖြင့် သာမကဘဲ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း များ၊ မီဒီယာ များနှင့် ပြည်သူလူထု အားလုံးမှ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖြင့် ယနေ့မွန်းလွဲ (၂)နာရီက ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ဇွဲကပင် ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ပြောကြားခဲ့သည်။

  အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးနှင့် အတူ ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောအောင်ကျော်မင်း၊ အစိုးရ အဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ နိုင်ငံတော်တွင် အာဏာကြီး (၃)ရပ်ကို ကျင့်သုံးမည့် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်နိုင်ရန် စတင် အခြေခံ လာခြင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မှ မြစ်ဖျားခံ လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း များသည် နိုင်ငံတော် အတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ် တရား မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးခြင်း တို့အား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပြည်သူများ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ နည်းပါးကြောင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိ ပြီးပါက ဥပဒေ ပြုရေး အာဏာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ၊ တရား စီရင်ရေး အာဏာ တို့ကို အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက် ရမည့်သူများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွှတ်တော်အတွင်း လူတော် လူကောင်းများ ရောက်ရှိမှသာ နိုင်ငံတော် တိုးတက် ဖွံဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အရ ရွေးကောက်ပွဲ များကို (၅)နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပ ရမည်ဖြစ်ပြီးပထမ အကြိမ် လွှတ်တော် အသီးသီး၏ သက်တမ်း သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၃၀)ရက်နေ့ တွင် ကုန်ဆုံးမည် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း (၉၀)အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေးရမည် ဖြစ်ရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ နောက်ဆုံးပတ် သို့မဟုတ် နို၀င်ဘာလ ပထမပတ် အတွင်း ကျင်းပ ပေးမည်ဟု ကြေညာထား ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် (၁၀)လခန့်သာ လိုတော့ပြီး အရေးကြီးသည့် အချိန် ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရန် အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများအား စီမံ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပ နိုင်ရေးတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်းသည် အခြေခံကျသော အချက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်စု စာရင်း ပုံစံ(၁၀)နှင့် လူဦးရေ စာရင်းတို့အား အခြေခံပြီး ပြုစုခြင်း ဖြစ်ရာ အဆိုပါ စာရင်းဇယား များကို နောက်ဆုံး အခြေအနေ နှင့် ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မဲစာရင်းများ ထုတ်ပြန်ပါက မိမိအမည် မဲစာရင်းတွင် ပါမပါ ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ပြီး မပါပါက ထည့်သွင်း ပေးရန်နှင့် မပါသင့် သူများ ပါ၀င်ပါက ပယ်ဖျက်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ ပုံစံများဖြင့် တောင်းဆိုကာ ပြည့်စုံ မှန်ကန်သော မဲစာရင်း ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ ကိုလည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ရာ ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့် ဥပဒေကို သေချာစွာ လေ့လာရန်၊ လိုက်နာရန်နှင့် ဥပဒေ၏ အကာအကွယ် ကို ရယူရန် တိုက်တွန်း လိုပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။

  ထို့နောက် တက်ရောက် လာသည့် နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလို သည့် အချက်များကို မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိုင်ငံရေး ပါတီ များ၏ မေးမြန်းချက် များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပြီး နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ Obeserver များနှင့် မီဒီယာများ အနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်၍ တရား မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ကို ဥပဒေနှင့် အညီ ကျင်းပနိုင်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် သွားကြရန် တိုက်တွန်းလို ပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။

  ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် ညနေ( ၆)နာရီ တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ပြည်ထောင်စု ရိပ်သာ ၊ ဧည့်ခန်းမဆောင် ၌ ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။

  အဆိုပါ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောအောင်ကျော်မင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့် တပ်များ ကွပ်ကဲရေး အကြံပေး အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စောထွန်းလှိုင်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စောကြာအင်း၊ ဦးမန်းစောရွှေ၊ ဦးကျော်သန်း၊ ဦးသာထူးကျော်၊ ဦးစောသန်းမြ၊ KNU မှ ဗိုလ်မှူးစောရွှီးရှို၊ ဦးမန်းသိန်းမောင် နှင့် DKBA ကလိုထူးဘော တပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လေး တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။


  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း (၁၀)ဖွဲ့ တို့မှ တာဝန် ရှိသူများ လာရောက် လေ့လာ

  body

  နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ 

  လူထုရ ပိုင်ခွင့် ညှိနှိုင်း ဖော်ဆောင် ရေးအဖွဲ့ (မြန်မာ ပြည်) (Civil Authorize Negotiate Organization)နှင့် အထက် မြန်မာပြည် အခြေစိုက် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း (၁၀) ဖွဲ့တို့မှ တာဝန် ရှိသူ(၁၆) ဦး တို့သည် ယနေ့ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီ တွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးသို့ လာရောက် လေ့လာ ခဲ့ကြရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင် များ၊ အတွင်း ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိ သူများက ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး သင်တန်း ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက အဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြား ရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကို အောက်တိုဘာ လကုန် (သို့မဟုတ်) နိုဝင်ဘာ လ ပထမ ပတ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ် ထားကြောင်း၊ လွတ်လပ် မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာ ပေးခြင်း တို့အား စီမံ ဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့များ ဖိတ်ခေါ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာမည့် လူမှုရေး အဖွဲ့ အစည်း များ အနေဖြင့် သိက္ခာ၊ သမာဓိ ရှိပြီး ပါတီ အရောင် အသွေး ကင်းရှင်းရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ မဲဆန္ဒရှင် ပညာ ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက် ရာတွင် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များအနေ ဖြင့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန်နှင့် လက်စွဲ စာစောင်များ လေ့လာပြီး ညွှန်ကြား ထားသည် များနှင့် အညီ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက် စေလိုကြောင်း ပြောကြား သည်။

  ထို့နောက် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များမှ တာဝန်ရှိ သူများက မိတ်ဆက် စကား ပြောကြားပြီး ၄င်းတို့ အဖွဲလိုက် လုပ်ဆောင် ချက်များနှင့် ရည်ရွယ် ချက်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။

  ၄င်းနောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ ကော်မရှင် ၏ ဆောင်ရွက် ချက်များ၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် က အခြေခံ မဲဆန္ဒ ရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် လက်ရှိ ဆောင်ရွက် နေမှုများ ကို လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကို က ကော်မရှင် နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များနှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင် ခြင်း ဥပဒေ တို့ကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး သည်။

  ထို့နောက် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့ အစည်း များမှ မဲဆန္ဒ ရှင်စာရင်း ကောက်ယူ ခြင်း၊ မဲဆန္ဒ ရှင်များ ပညာ ပေးခြင်း၊ မဲဆွယ် စည်းရုံး ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိ လိုသည်များကို မေးမြန်း ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် နှင့် ဦးဝင်းကို တို့က ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဖြေကြားပြီး အခမ်း အနားကို ရုပ်သိမ်း ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး လန်ဒန် အခြေစိုက် The Elders အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  Body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၇

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် လန်ဒန် အခြေစိုက် The Elders အဖွဲ့မှ Dr.Gro Harlem Brundtland, Mr.Martti Ahtisaari, Mr.Lakhdar Brahimi နှင့် အဖွဲ့ဝင် များအား ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ် တွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံးဧည့်ခန်း မဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံ သည်။

  ထိုသို့ တွေဆုံရာ ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကို လွတ်လပ် မျှတပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့် အောက်တိုဘာ နောက်ဆုံးပတ် သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်း တွင် ကျင်းပ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းများ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေး ခြင်းတို့အား ကော်မရှင် အနေဖြင့် စီမံ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ လူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ၊ မီဒီယာ များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပချိန် တွင် နိုင်ငံ တကာ နှင့် ပြည်တွင်း Obsever များကို ဖိတ်ခေါ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။

  ဆက်လက်၍ လန်ဒန် အခြေစိုက် The Elders အဖွဲ့မှ သိရှိ လိုသည်များ မေးမြန်းရာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျား၊ မရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ဆွေးနွေး ပြောကြား ခဲ့သည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များဖြစ်ကြ သော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင် ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်

  22

   

  ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၆

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အကြား ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ စတုတ္ထအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ မီကာဆာ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

  ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ အားလုံး မဲပေး နိုင်ရေး အတွက် မဲစာရင်းမှာ အမည် မကျန် ရလေအောင် ယခု ကတည်းက အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေတာ အားလုံးအသိ ပဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ အချို့သော လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါကြောင်း၊ ဒီလိုကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အနေနဲ့ ကော်မရှင် နဲ့ ပူးပေါင်း ကူညီ ဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း အထူးပဲ ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း၊မကြာသော ကာလမှာ မဲဆန္ဒရှင် ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းကို စတင်ဆောင်ရွက် ရတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာလည်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တွေလိုအပ်ပါကြောင်း၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ အားကို ရယူရမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့ အောင်မြင်အောင် ကျင်းပပေးဖို့ဆိုတာ ကော်မရှင် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း၊ 

  နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ လူမှု အဖွဲ့ အစည်း တွေ မီဒီယာ တွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကို ရယူမှဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ယခင်ကလည်း ပြောခဲ့ပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ယခုဆောင်ရွက်မဲ့ မဲစာရင်းပြုစုခြင်း ပိုင်းမှာရော၊ မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးခြင်း အပိုင်းမှာပါ လူမှုအဖွဲ့အစည်း များအနေနဲ့ ဘယ်ကဏ္ဍမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရသလဲ၊ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ၊ ဘယ်နေရာ ဒေသတွေမှာ ဆောင်ရွက် ကြမလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လို ဆောင်ရွက် ကြမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားညှိနှိုင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်စေ လိုပါကြောင်း၊လူမှု့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ ဆောင်ရွက် နိုင်တာမှာ နှစ်ပိုင်း ရှိပါကြောင်း တစ်ခုက ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုက Observer လေ့လာ အကဲခတ်ခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဒီလို ဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း တွေ အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်လိုကျင့်၀တ်တွေ လိုက်နာကြမယ် ဆိုတာကို ဒီနေ့ဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးက ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အချက်အလက် တွေကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်း တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေး ကြဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

  ၄င်းနောက် တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များကို ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င် ဦး၀င်းကြည် မှ လည်းကောင်း၊ ကျား/မ ရေးရာ နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ် များကို ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်မှ လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သူများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်၀တ်၊ အသိအမှတ် ပြုလွှာ လျှောက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် အချိန်ဇယား ဆိုင်ရာကိစ္စများကို လည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

  ဆက်လက်၍ တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာများ၊ ကျား/မရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့် အကဲခတ်သူများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်၀တ်၊ အသိအမှတ် ပြုလွှာ လျှောက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား တက်ရောက် လာသူ များမှ အဖွဲ့လိုက် အုပ်စု ငယ်များ ဖွဲ့၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီး လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ၏ သဘောထား နှင့် အကြုံပြုချက်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သို့ စာဖြင့် ရေးသား တင်ပြရန် ဆုံးဖြတ် ကြပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ( ၁၆:၀၀ ) အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။

  ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့၀င် များနှင့် ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊ ကော်မရှင်ရုံးမှ တာ၀န်ရှိသူများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ဥက္ကဌနှင့် ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိ၊ IFES (International Foundation for Electoral Systems)၊ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ( ၅၀ ) မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် INGO ( ၆ ) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

  2

  3

  4

  ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၆

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ရုပ်ရှင်၊ဂီတ အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့နံနက် ၉:၃၀ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ မီကာစာ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

  ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သည် နိုင်ငံတော် သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ အမည်စာရင်း တင်သွင်း၍ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြု ထားသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံး အပတ် သို့မဟုတ် နို၀င်ဘာလ ပထမ အပတ်တွင် ကျင်းပပေးသွားရန် ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်သူမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဥပဒေ ပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ(၃)ရပ်ကို စွဲကိုင်သွားရမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထုအား အမှန် တကယ် ကိုယ်စား ပြုသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း များကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ် မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးရန် ကော်မရှင် တွင် တာ၀န် ရှိပါကြောင်း၊ စုပေါင်း ညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ ဆိုသည့် အတိုင်း အနုပညာရှင် များ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုကို ရယူလိုပါကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအား အသိပညာ ပေးရာတွင် အနုပညာရှင်များ မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါက ရွေးကောက်ပွဲ နှင့် ပက်သက်ပြီး လူထုမှ ပိုမိုသိရှိ နားလည်ကာ ပိုမို အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

  ဆက်လက်၍ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ် က အမှာစကား ပြောကြား ရာတွင် မိမိ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးရေး နှင့်ပတ်သက်၍ အချက် သုံးချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ပထမ အချက် အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး အရ တိမ်းညွှတ် မှုများ ကွဲပြား နိုင်သော်လည်း ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ နောက်တစ်ဆင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု အတွက် အရေးပါသည်ကို အားလုံး လက်ခံ သဘောတူပါကြောင်း၊ ဒုတိယ အချက် အနေဖြင့် ပြည်သူ တစ်ဦး ချင်းစီ အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် များကို သိရှိရန် အတွက် အသိပညာ ပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ တတိယ အချက် အနေဖြင့် ပြည်သူများအား အသိပညာ ပေးရာတွင် အခြေခံ အကျ ဆုံးသော အဓိက အချက်အလက် များအား ထိထိ ရောက်ရောက် နှင့် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် အသိပညာ ပေးရန် လိုအပ် ပါကြောင်း နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်း အနေဖြင့် Working Group များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

  တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ နှင့် အနုပညာရှင် များမှ ရွေးကောက်ပွဲ အသိပညာပေးမှု နှင့် ပက်သက်၍ ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆီးဂိမ်း အားကစား ပွဲတော်နှင့် ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း လှုံ့ဆော်ပညာပေးမှု တို့တွင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံ များအား သင်ခန်းစာ ယူ၍ ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲအား ( ၁၁:၃၀ ) အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်း ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အကြား ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစည်းအဝေး ကျင်းပ

  15-12-2014-partyflag

  ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၁၅

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အကြား ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ ပန်ဒါ ဟိုတယ်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ် မျှတပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အဖြစ် ကျင်းပပေးလိုကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ ကျင့်ဝတ်ရေးဆွဲရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောလိုကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ကျင့်ဝတ်ကို ရေးဆွဲ ထားလေ့ ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ လည်းအလားတူ ရေးဆွဲသင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အားလုံး အနေနဲ့ ကျင့်ဝတ် နဲ့အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ကြမှ မျှတမှု ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေနဲ့ အားလုံးတူညီ ဆန္ဒနဲ့ လိုက်နာကျင့်သုံး နိုင်မည့် ကျင့်ဝတ်ကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် ရေးဆွဲပြီး အားလုံး အတူတကွ လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည် ဆိုလျှင် ပါတီများ အချင်းချင်း ချစ်ကြည် ယုံကြည်မှု ရရှိကာ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် စည်းလုံးမှု စွမ်းအားကို ရရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရေးဆွဲရာ မှာတော့ ပြဋ္ဌာန်း ထားသော ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်အောင် ရေးဆွဲဖို့ လိုကြောင်း၊

  ကျားမရေးရာ နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ဦးတည် သွားနေကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရဲ့ အခြေခံ မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အားလုံးပါ၀င် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျား/မ အားလုံး တန်းတူညီမျှခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ပါ၀င်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရေးဟာ လွန်စွာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ် ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ တွေကတည်းက မြန်မာ အမျိုးသမီး များဟာ မူလအခွင့်အရေး ဖြစ်တဲ့ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်နှင့် ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံခွင့် တွေရရှိခဲ့ သော်လည်း ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေ ကိုပြန်ကြည့်မယ် ဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးစတဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ အမျိုးသမီး များပါ၀င်မှုရာခိုင်နှုန်းဟာ အင်မတန်နည်းပါးတာကို တွေ့မြင်နေရကြောင်း၊ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု တိုးမြင့်လာရန် အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်စာရင်း တင်သွင်းရာမှာ အမျိုးသမီး ဦးရေကို ယခုထက် ပိုမို ရွေးချယ် တင်သွင်းဖို့ လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ ရွေးကောက် ခံရသည့် အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုဦးရေ တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရွေးချယ် ရာမှ အရည်အချင်း ရှိသော အမျိုးသမီးများ ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစား ရွေးချယ် ခံခွင့်ပြုဖို့ လိုကြောင်း၊ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲအတွက် ယခုကတည်းက မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ကို ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အပြီး ဆောင်ရွက်ရန် ရည်မှန်းချက် ထားရှိကြောင်း၊ မဲစာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကွန်ပျုတာသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းမှာ အချို့သော လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုင်းမှာရော မဲဆန္ဒရှင် များအား အသိပညာပေး နှိုးဆော်ခြင်း အပိုင်းမှာပါ ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ အနေဖြင့်လည်း မဲစာရင်းများ တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရေး အတွက် ပူးပေါင်း ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးစေ လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

  ၄င်းနောက် နိုင်ငံရေး ပါတီများ လိုက်နာရမည့် ကျင့်၀တ်ရေးရာ ဆိုင်ရာ များကို Ms.Taiana Monney နှင့် ဆွစ်ဇာလန် သံရုံး မြန်မာမှ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သော Mr.Pokharel တို့မှ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီး ကျား/မ ရေးရာ နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င် ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်မှ လည်းကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်း အတာဖြင့် အခြေခံ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် အချိန်ဇယား ကို ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င် ဦး၀င်းကြည် မှလည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

  ဆက်လက်၍ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ နိုင်ငံရေး ပါတီများ ကျင့်၀တ်ရေးရာ ဆိုင်ရာများ၊ ကျား/မရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခြေခံ မဲစာရင်းပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအား အဖွဲ့လိုက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

  ထို့နောက် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌက နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားပြီး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ( ၁၆:၃၀ ) အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။

  ယနေ့ပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့၀င် များနှင့် ကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး၊ ကော်မရှင်မှ တာ၀န်ရှိ သူများ၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ဥက္ကဌ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ( ၆၀ ) မှ ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ IFES (International Foundation for Electoral Systems)၊ IRI ၊ DIPD နှင့် ဆွစ်ဇာလန် သံရုံးတို့ မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစနစ် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

  Body

  နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၀) ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေ စနစ် လုပ်ငန်းစဉ် ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံး သင်တန်း ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တွင် International IDEA မှ Mr. Rolf Magnus Ohman နှင့် Ms. Elin Maria Sofia Hellberg Falfuera တို့မှ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတ ကာအတွေ့ အကြုံနှင့် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင် ခံစာများ လက်ခံရ ရှိခြင်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင် ခံစာများနှင့် တိုင်ကြား လွှာများအား စစ်ဆေး ကြည့်ရှုခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေး အစီအရင် ခံစာများ အား ဖော်ပြခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် များ၊ အခြား ဆက်စပ် နေသူ များနှင့် ဆောင်ရွက် သည့်လုပ်ငန်း စဉ်များ၊ ရေရှည် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။

  အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ တက်ရောက် လာ ကြသူများမှ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ဆောင်ရွက် နေသည့် နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရန်ပုံ ငွေလုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်လောင်း များ၏ ရွေးကောက်ပွဲ အသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်း ထားသည့် ဥပဒေ များ၊ နည်းဥ ပဒေများ၊ လုပ်ငန်း လမ်းညွှန် များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး သိရှိလို သည်များအား မေးမြန်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

  အဆိုပါ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ သို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များနှင့် အတွင်း ရေးမှူး၊ ကော်မရှင်ရုံး မှ တာဝန် ရှိသူ (၁၅) ဦးတို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး THE CARTER CENTER မှ Mr. Frederick Rawski နှင့် တွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် THE CARTER CENTER မှ Mr. Frederick Rawski ဦးဆောင် သည့် အဖွဲ့နှင့် ယနေ့ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အား အောက်တိုဘာ လကုန် သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာ လ ပထမပတ် တွင် ကျင်းပသွား မည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ လွတ်လပ် မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ကျင်းပ နိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိ ပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာ တွင် နိုင်ငံ တကာ ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာရေး အဖွဲ့ များ ဖိတ်ကြား သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့ သည့် ရွေးကောက်ပွဲ များ၊ မြန်မာ့နိုင် ငံရေး ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဉ် များကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  The Carter Center မှ Mr. Frederick Rawski က Carter Center မှ ကနဦး ဆန်းစစ် လေ့လာရေး အဖွဲ့နှင့် မိတ်ဆက် ပေးပြီး ၎င်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ ကို၎င်း၊ ဒီဇင်ဘာ လတွင် (၂) ဦးကို ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် ကယား ပြည်နယ်သို့ ၎င်း၊ နောက်ထပ်(၂) ဦးကို ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် များသို့၎င်း၊ စေလွှတ် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ဥက္ကဋ္ဌမှ သွားရောက် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ နှင့် တွေ့ဆုံ ဆောင်ရွက် သွားရန် လိုအပ် ပါကြောင်း၊ အစိုးရ အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ လိုပါက အသိပေး တင်ပြရန် နှင့် တွေ့ဆုံ နိုင်ရေး အတွက် ကော်မရှင်မှ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းဆွေး နွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များဖြစ် ကြသော ဦးမြင့်နိုင်၊ ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို၊ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင် ရုံးမှ တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

 • နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေအတွင်း အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ

  body

  နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်

  ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲ များကို ယနေ့ နံနက် ( ၉: ၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေ၊ ဥတ္တရ ခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ လည်းကောင်း၊ နေ့လယ် (၁: ၃၀) နာရီတွင် ပျဉ်းမနားမြို့၊ ကန်တော် မင်္ဂလာ ခန်းမ၌ လည်းကောင်း ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

  အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ များတွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းကြည် က အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း လက်စွဲ စာစောင်တွင် ပါဝင်သည့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက် ရမည့် အချက် များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် လာသူများက မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုနှင့် လိုအပ်ချက် များကို တင်ပြ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

  ဥတ္တရ ခရိုင် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဥတ္တရ ခရိုင် အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (၁၁၇) အုပ်စုမှ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ၊ စုစုပေါင်း (၄၃၂) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပြီး ဒဏ္ဍိဏ ခရိုင် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ တာဝန် ရှိသူများ၊ ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာ အုပ်စု (၁၂၇) အုပ်စုမှ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးများ၊ စုစုပေါင်း (၄၆၈) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။

  (သတင်းစဉ်)

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း အား ကွန်ပျူတာ အချက် အလက် ထည့်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ

  Body

  နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်

  ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းအား ကွန်ပျူတာ အချက် အလက် ထည့်သွင်း ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်း အနား ကို ယနေ့ နံနက် ( ၉: ၃၀) နာရီက နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ရုံးခန်း၌ ကျင်းပရာ နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ထက်ကျော် က အဖွင့် အမှာ စကား ပြေကြား ရာတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာ ဖြင့် ပြည့်စုံ တိကျ မှန်ကန် သော မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ ရရှိအောင် ပြုစုသော လုပ်ငန်းစဉ် တွင် နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေ အတွင်း ရှိ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ် အတွက် ယခု သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ထို့နောက် ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်များ ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဖောင်ဒေးရှင်း (International Foundation for Electoral System – IFES ) မှ တာဝန် ရှိသူ များက နိုင်ငံတော် အဆင့် မဲစာရင်း ထည့်သွင်းခြင်း အကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြီး ပါဝင် ဆောင်ရွက်သူ များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား များအား ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  အဆိုပါ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား သို့ နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေ အတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ များမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ များနှင့် ဖိတ်ကြား ထားသူများ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

  ၄င်းသင်တန်း သည် တစ်နိုင်ငံ လုံးအတိုင်း အတာဖြင့် ပြည့်စုံ မှန်ကန်သော မဲစာရင်း ရရှိအောင် ပြုစုသော လုပ်ငန်း စဉ် အတွက် ကွန်ပျူတာ စနစ် အတွင်းသို့ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်း ထည့်သွင်းရေး ဆောင်ရွက် ကြမည့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပို့ချ ပေးသည့် သင်တန်း ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့ နေပြည်တော် ကောင်စီ နယ်မြေ အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ်မှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ ဝန်ထမ်း (၃ဝ) တက်ရောက်၍ မြို့နယ်ရုံး များတွင် ကွန်ပျူတာ စနစ် အတွင်းသို့ မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းများ ထည့်သွင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား စတင် ဆောင်ရွက် ကြမည် ဖြစ်ပြီး သင်တန်း ကာလ မှာ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ(၃) ရက်နေ့ အထိ ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အဖွဲ့ International Republican Institute အား အကြောင်းကြား စာ ပေးပို့

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်

  နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အဖွဲ့ International Republican Institute သည် ဖျာပုံ မြို့နယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ဒုတိယ လမ်း၊ အမှတ် (၅၉)ရှိ ခရိုင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီ ရုံးခန်းတွင် ၁၇.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှ မြို့နယ် အမှုဆောင် များ၊ ပါတီဝင် (၂၀၀) ဦး ခန့်အား မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များကို သင်တန်း ပို့ချခဲ့ ပါသည်။

  ၄င်းကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ ထိုသို့ ပါတီ တစ်ခုတည်း ကိုသာ ပံ့ပိုး ကူညီ၍ သင်တန်း ပို့ချပါ က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၀၇ ၊ ၄၀၈ တို့နှင့် ငြိစွန်း နိုင်သောကြောင့် International Republican Institute အနေဖြင့် နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် ပတ်သက်သော Workshop များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းများ သင်ကြား ပို့ချခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက ပါတီ တစ်ခုတည်း ကိုသာ သီးသန့် ဆွေးနွေး ပို့ချခြင်း ၊ သင်တန်း ပေးခြင်း မပြုလုပ် ဘဲ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ နှင့်အညီ ပြုလုပ်သင့် ကြောင်းကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် က International Republican Institute သို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိ ပါသည်။

 • ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် Mr.Hadar S. Gumay နှင့် International IDEA မှ Head of Mission ဖြစ်သူ Mr.Thomas Cormier တို့ အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ

  body

  နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး သည် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် Mr.Hadar S. Gumay နှင့် International IDEA မှ Head of Mission ဖြစ်သူ Mr.Thomas Cormier တို့အား ယနေ့ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။

  ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ဖွဲ့စည်းမှု ၊ ကော်မရှင် ၏ လုပ်ငန်း တာဝန် များ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒ ခံယူပွဲ အား ကော်မရှင်သို့ တာဝန် ပေးအပ် ထားမှု တို့ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။

  ၎င်းနောက် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် က အင်ဒိုနီးရှား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် တို့၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊ လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ စနစ်နှင့် မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း၊ မဲပေးခြင်း တို့အား ပြန်လည် ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါ သည်။

  ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ မှ အင်းဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၏ ကြိုတင်မဲ ပေးမှု စနစ်၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် အား ရွေးချယ် ခန့်ထားမှု စနစ် နှင့် ရွေးချယ် ခန့်ထားသည့် အချိန် ကာလ၊ ကော်မရှင် အဆင့်ဆင့် အဖွဲ့ဝင် များ၏ ခံစား ပိုင်ခွင့်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း စီမံ ခန့်ခွဲမှု ၊ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှု ကာလနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည့် ပြဿနာ များ ၊ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းများ အား မေးမြန်းခဲ့ ရာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်က ကြိုတင်မဲ ပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံသား များအတွက် စာတိုက်မှ မဲပေးသည့် စနစ်နှင့် ပြည်ပ သံရုံးများ တွင် မဲရုံ ဖွင့်လှစ်၍ မဲပေးခြင်း စနစ် ရှိပါကြောင်း ၊ ပြည်တွင်း၌ ကြိုတင် မဲပေးမှု စနစ် မရှိပါ ကြောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲ အဆင့်ဆင့် ၏ အဖွဲ့ဝင် များ ခန့်အပ်ရာ တွင် ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ခန့်အပ်ပါ ကြောင်း၊ မဲရုံ အဖွဲ့ဝင် များ၏ ခံစားပိုင်ခွင့် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ နေ့ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ ၅ ရက်စာ အတွက် ရူပီး ၅ သိန်း ခံစားခွင့် ပြုပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကာလ စီမံ ခန့်ခွဲမှု အနေဖြင့် ပါတီ အချင်းချင်း မလိုလား အပ်သော ပြဿနာများ မဖြစ်ပေါ် စေရန် ပါတီများ မဲဆွယ် စည်းရုံး ရမည့် ရက်နှင့် နေရာအား ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် နှင့် ပါတီများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး သတ်မှတ် ပေးပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ နှင့် ညီညွတ်မှု မရှိပါ က ကော်မရှင် နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စ များကို ကော်မရှင် မှ ဆုံးဖြတ်ပြီး မသက်ဆိုင် သည့် ကိစ္စရပ် များကို Election Advisory Body မှ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး သို့ တင်ပြ ဆုံးဖြတ် စေပါကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အငြင်းပွား မှု များကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုင်ရာ တရားရုံး မှ ဆုံးဖြတ် ပါကြောင်း၊ မီဒီယာ မှ တစ်ဆင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း ကို ကော်မရှင် က အချိန် ကာလ သတ်မှတ် ပေးထား သော်လည်း ပါတီ တစ်ချို့ အနေဖြင့် TV Channel လိုင်းများအား လွှမ်းမိုး နိုင်မှု ရှိသဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံး ရာ၌ ၎င်းတို့၏ ပါတီ အတွက် အသုံးချ ပြီး ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှု များ ရှိပါကြောင်း ၊ ကော်မရှင် အနေဖြင့် မီဒီယာ ကောင်စီနှင့် ညှိနှိုင်း၍ မီဒီယာ ကောင်စီမှ ပြည်သူများ သို့ မီဒီယာ ကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက်မှု အား ရှင်းလင်း ပြောကြားကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။

  ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာ ၌ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အတူ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် များ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်မြင့်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်၊ ဦးဝင်းကြည်၊ ဦးညွန့်တင်၊ ဦးဝင်းကို ၊ အတွင်း ရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း နှင့် ကော်မရှင် ရုံးမှ တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။

  နေ့လည်ပိုင်း တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၊ ဧည့်သည်တော် အဖွဲ့နှင့် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်သည့် ပဏ္ဍိတ ဖွံ့ဖြိုးရေး အင်စတီကျု၊ မြန်မာ ရွေးကောက်ပွဲ ကွန်ယက် ၊ ဖန်တီးအိမ်၊ Horn Bill နှင့် PACE အဖွဲ့တို့ မှ တာဝန်ရှိသူ များ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မဲစာရင်း ပြုစုခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် များ ပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများ တွင် လူမှု အဖွဲ့အစည်း များ ပိုမို ပါဝင် ဆောင်ရွက် လာရေး နှင့် ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် ကိစ္စရပ် များအား တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။


  (သတင်းစဉ်)

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home သတင်းများ