အများယုံကြည်လက်ခံသည့် ရွေးကောက်ပွဲမှသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသို့

ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ

ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးဆိုင်ရာ

voter-list-checker

2015-election-deny-case

2015-election-deny-case-01

You are here: Home ရွေးကောက်ပွဲများ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်ချက်များ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာများအား၊စိစစ် ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် စိစစ်အတည်ပြုထားသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လောင်း အမည်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း